Wednesday, 02 April 2014 19:07

18 timer overtid ga resultater!

I dag ble det enighet i meklingen for frontfaget. Fellesforbundet har fått gjennomslag for en utredning av tjenestepensjonsordninger. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time, og ekstra løft for lønnssatser på teko-området på 1,25 per time. - Det var viktig for oss å få gjennomslag for en utredning av tjenestepensjonsordninger. Utredningen vil også gå på arbeidstakernes medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene, sier leder i Fellesfobundet Arve Bakke.TID: 3.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 02 April 2014 05:21

6 timer på overtid uten noen løsning!

Ingen løsning etter 6 timer på overtid i lønnsforhandlingen for rundt 11 000 medlemmer innen frontfagene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri forteller Riksmekler Nils Dalseide. TID: 1.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 02 April 2014 05:20

Ingen løsning i frontfagoppgjøret!

Det var ingen løsning på lønnsoppgjøret for rundt 11 000 medlemmer innen frontfagene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri en time før fristen gikk ut tirsdag, forteller riksmekler Nils Dalseide. TID:1.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 26 March 2014 08:35

Ikke positivt med høye tillegg til ledere!

Det var ikke så mye vi fikk ut at nestleder Tor Arnes Solbakken i LO på det nåværende tidspunkt når det gjelder lederlønninger og de mange finurlige lønnstillegg. TID: 1.00 MIN: V/Knut Jeppsson

I dag var det overlevering av krav innen byggeindustrien hos Fellesforbundet og BNL. Og forhandlingsleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad er klar, de lavtlønnede må få et ordentlig tillegg i årets lønnsoppgjør. TID: 2.25 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 15 March 2014 07:40

Vi skal ha et høyt generelt tillegg

Kommune sektoren skal ha et høyt generelt tillegg i år sier Klemet Rønning Aaby daglig leder i LO Kommune. TID: 3.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 15 March 2014 07:36

Helt vulgært!

Det er helt vulgært at Rune Bjerke i DNB får et lønnstillegg på 500 000 når alle ber om moderasjon, sile leder i Fagforbundet Mette Nord. TID: 2.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Sjefslønningene har de siste årene, inkludert også etter finanskrisen, vokst enormt. Nå diskuteres det hvor mange ganger mer en sjef egentlig er verdt enn sine egne ansatte, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 4.23 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 12 March 2014 20:35

BNL lover tøffe forhandlinger

Vi håper og komme fram til en løsning men jeg tror det blir tøffe forhandlinger sier Siri Berg i BNL da hun i dag fikk overlevert kravene i årets lønnsforhandlinger fra Fellesforbundet og byggfagene. TID: 1.11 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 10 March 2014 15:21

Ikke mye å hente hos Norsk Industri!

I dag var det overlevering av krav i årets hovedoppgjør for frontfagene. Og Stein Lier Hansen i Norsk Industri har et tydelig mandat for årets oppgjør, og understreker at kostnadsnivået i Norge er for høyt, og kravet fra Fellesforbundet som gjelder tjenestepensjon avvises. TID: 3.24 MIN. V/Knut Jeppsson

Additional information