Wednesday, 09 April 2014 10:04

Enighet i byggeindustrien!

Partene i meklingen for byggeindustrien ble enige i meklingen ved midnatt, og forhandlingsleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet er godt fornøyd. TID: 6.09 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 07 April 2014 10:55

Vil slåss for tariffsystemet i staten!

LO Stat krever en rettferdig lønnsutvikling, og vil slåss for tariffsystemet i staten, forteller leder Tone Rønholtangen. TID; 2.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 07 April 2014 10:38

YS truer allerede med streik!

Hva er grunnen til at dere truer med streik allerede ved overlevering av |kravene i årets lønnsoppgjør Pål Andersen i YE kommune. TID: 1.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Resultat av lønnsoppgjøret i frontfagene er retningsgivende for oss i staten, sier forhandlingsleder Merethe Foss. TID: 2.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 04 April 2014 06:37

Vi må ha mer enn privat sektor!

Lønnsveksten for oss må utjevnes mot privat sektor i årets hovedoppgjør innen kommunesktoren, sier Erik Kollerud i YS Kommune. TID: 2.01 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi må ha en garanti fra KS for å beholde lærerne i den norske skolen i årets lønnsoppgjør sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud. TID: 2.20 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 03 April 2014 12:39

UNIO er kampklare!

UNIO er klare til lønnskamp forteller forhandlingsleder Ragnhild Lied. TID: 1.59 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 03 April 2014 12:30

Vi må sikre kjøpekraften

Et lønnsoppgjør for å sikre kjøpekraft, en rettferdig lønnsutvikling og løfte de lavest lønte, sier Mette Nord, forhandlingsleder i LO Kommune.TID: 2.07 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 02 April 2014 19:16

Tøffe forhandlinger!

Årets frontfag oppgjør kom i mål etter 18 timer på overtid, og det var tøffe forhandlinger understreker riksmegler Nils Dalseide. TID: 1.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 02 April 2014 19:10

3.3 % er for mye!

En lønnsøkning på 3.3% mener leder i Norsk Industri Stein Lier Hansen, aer for mye,men vi er fornøyd med at det ikke ble konflikt i årets oppgjør. TID: 4.20 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information