Monday, 26 May 2014 07:19

Enighet i Kommuneoppgjøret

Vi godt fornøyd med årets hovedoppgjør i LO kommune forteller Mette Nord.TID: 4.44 MIN: V/Knut Jeppsson

Skolenes Landsforbund sa nei til KS sitt forslag i årets lønnsoppgjør, dermed blir det streik ved mange skoler om 14 dager forteller nestleder Terje Moen i Skolenes Landsforbund. TID: 2.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 May 2014 07:07

Enighet i Renholdsbedrifter

Det er enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service i årets lønnsoppgjør for renholdsbedrifter, sier en meget godt fornøyd forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. TID: 2.50 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 May 2014 06:42

Sterk oppfordring bruk stemmeretten!

Bruk stemmerette! Erna Hagensen går ut med en oppfordring til sine medlemmer om å vise hva det mener ved å bruke stemmeretten i uravstemningen angående årets lønnsoppgjør. TID: 2.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund kom i dag til enighet i årets lønnsoppgjør forteller forhandlingsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Helge Haukeland som sier seg godt fornøyd med resultatet av oppgjøret. Økningen i minstelønnen og ansiennitetstillegget var viktig for oss og jeg er glad for at partene kom frem til ett resultat uten å gå veien om riksmekling. Ett enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen. TID: 2.30 MIN: V/Knut Jeppsson

I dag starter EL & IT Forbundet opp sine forhandlinger for rundt 750 av sine medlemmer inne heisoverenskomsten med Norsk Teknologi. Forteller Jan Aasamoem i EL & IT Forbundet. TID: 052 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 25 April 2014 07:43

Glad vi slapp unna Riksmekleren!

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service enige vekteroverenskomst forteller Forbundsleder Erna Hagensen som er godt fornøyd med resultatet i forhandlingene. TID: 3-16 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 25 April 2014 07:41

Tror renhold går greit!

Jeg har stor tro på at årets lønnsforhandlinger innen renhold går greit, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. TID: 1.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Sunday, 13 April 2014 21:48

Mikrolønnsøkning i byggfag.

Mikrolønnsøkning i byggfag.

Samtale med Arne Hagen.

Sunday, 13 April 2014 21:46

Blir det brudd, er det ikke vår skyld!

Blir det brudd, er det ikke vår skyld!

Samtale med Tone Rønholttangen.

Additional information