Wednesday, 11 February 2015 12:45

Mest til de lavtlønnede

Den største utfordringen under årets mellomoppgjør blir å få et resultat slik at de lavtlønnede opprettholder kjøpekraften, sier leder i Fellesforbundet Arve Bakke. TID: 0.49 MIN: V/Knut Jeppsson

Sunday, 14 December 2014 10:58

Ganske forbanna på avtalen

Vaskeriavtalen til tvungen lønnsnemnd. -Samtale med Ommund Stokka.

Wednesday, 10 December 2014 09:26

Sande refser Rikslønnsnemda

Leder Leif Sande i Industri Energi går sterkt ut i sin bedømmelse av Rikslønnsnemda etter at Industri Energi tapte saken for de lavlønnede i renseri bransjen. TID: 2.10 V/Knut Jeppsson

Saturday, 08 November 2014 08:41

Lover at det ikke blir nulloppgjør til våren

Leder i LO Stat Tone Rønholdtangen lover at det ikke blir noe nulloppgjør til våren som enkelte finans personer har varmt for. TID: 0.44 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 25 June 2014 10:21

Glad Utdanningsforbundet også sa nei!

Det varmet oss, sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud at Utdanningsforbundets medlemmer sa nei til årets lønnsoppgjør i sin uravstemning TID: 3.21 MIN: V/Knut Jeppsson

LOs representantskap godkjente årets lønnsoppgjør dag, forteller LO leder Gerd Kristiansen. TID: 6.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Dersom vi får Allmengjøringsnemda med på en allmengjøring innen fiskeindustrien så er det en stor seier vi har fått til i årets lønnsoppgjør, forteller leder i NNN Jan Egil Pedersen. TID:4.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 27 May 2014 09:26

Måtte svelge en del kameler!

Det er slik i et lønnsoppgjør at en må ta og gi sier leder i NTL John Leirvåg som innrømmer at han måtte svelge en del kameler for å komme i land. TID: 1.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 26 May 2014 09:37

Løsning i staten

Partene i statsoppgjøret aksepterte mandag morgen en skisse fra Riksmekleren. De statstilsatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget. -Dette har vært et svært tøft oppgjør, men nå er jeg glad for at vi kom i mål med et resultat, sier Tone Rønholtangen, leder i LO Stat. TID: 4.10 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 26 May 2014 03:50

Tror KS kom med en hevn!

En forbannet leder i MFO Hans Ole Rian i, tror KS kom med en hevn etter det gode hovedoppgjøret 1 2004. Og vi kan på ingen måte godta KS sitt tilbud i årets lønnsoppgjør, derfor brøyt vi, sier Rian. TID: 7.05 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information