Tuesday, 23 February 2016 13:50

Pensjon skapte utfordringer

Pensjon skapte utfordringer under representantskapsmøte i LO i dag hvor retningslinjene for årets lønnsoppgjør skulle legges. forteller LO leder Gerd Kristiansen
Tuesday, 23 February 2016 11:02

Forbundsvise oppgjør

Det er som alltid frontfaget som åpner årets lønnsoppgjør i LO og her forteller leder i Fellesforbundet Jørn Eggum hvorfor det blir forbundsvise oppgjør. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 23 February 2016 10:47

Pensjon og kjøpekraftforbedring

LO leder Gerd Kristiansen la fram LO sine krav i årets lønnsoppgjør på representantskapsmøte i Oslo i dag. V/Knut Jeppsson
Thursday, 30 April 2015 09:20

Ansvarlig tariffoppgjør i LO kommunene

Lønnstilleggene som ble avtalt i hovedoppgjøret i fjor sikrer ansatte i kommunene en lønnsvekst minst på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Unni Rasmussen i Fagforbundet. TID:2.05 MIN: V/Knut Jeppsson.

Thursday, 30 April 2015 09:16

Ingenting lokalt alt sentralt

Det blir ingenting lokalt alt er fordelt sentralt i årets mellomoppgjør sier leder i NTL Jon Leirvåg. TID: 2.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 30 April 2015 08:35

Oppgjøret i Staten i boks

Det ble ikke all verden men vi kom i havn, sier leder i LO Stat Tone Rønholdtangen. TID: 3.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund er godt fornøyd med resultatet vi fikk til våre medlemmer l årets mellomoppgjør forteller forbundsleder Erna Hagensen. TID: 1.38 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 21 April 2015 11:31

Enstemmig godkjenning

Representantskapet godkjente årets mellomoppgjør i privat sektor mellom LO og NHO i dag, forteller leder i LO Gerd Kristiansen. TID: 2.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Skatteboka blir viktig i kampen om en rettferdig pensjon, som vi kommer med som krav i neste års lønnsoppgjør understreker leder i HK Trine Lise Sunnes. TID: 2.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 14 April 2015 09:49

Lønnsoppgjøret delvis i havn for HK

Vi er godt fornøyd med lavtlønnstillegget for våre medlemmer så langt forteller forbundsledere i HK Trine Lise Sunnes. TID:2.57 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information