Monday, 01 November 2010 21:45

Kvinneprofil og sentrale lønnsoppgjør

Kvinneprofil og sentrale lønnsoppgjør var noe av det NTLs landsmøte deltakere var opptatt av da Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud holdt sin innledning på landsmøte i dag. INN. Åpnet for. UT: sentrale forhandlinger. TID: 2.38 min. V/Knut Jeppssonm

Thursday, 24 February 2011 08:19

Holder ikke at NHO vil ha et nulloppgjør

Det holder ikke at NHO vil ha et null oppgjør, vi skal ha vårt, sier leder i NTL John Leirvaag.

Inntro på båndet. INN: NHO vil .. UT:..evnen vår. TID: 2.39 min. V/Knut Jeppson

Wednesday, 23 February 2011 09:23

Maner til kamp mot Akademikerne!

Tone Rønoldtangen leder i LO Stat maner til kamp mot Akademikerne, og deres offensiv for å få mer penger til fordeling lokalt i årets lønnsoppgjør. INN: Leder i.. UT:..du meg. TID: 3.17 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 22 February 2011 21:43

LO vil ha et rettferdig lønnsoppgjør i år

I dag la LOs representantskap fram hovedlinjene i årets mellomoppgjør. Og her forteller LO leder Roar Flåthen hv det innebærer. Inntro på båndet. INN: Representantskapet i.. UT:..mellom oppgjøret. TID: 2.53 min. V/Knut Jeppsson

Page 15 of 15

Additional information