Friday, 06 May 2016 06:57

Brudd i forhandlingene innen renhold

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO kom ikke til enighet i lønnsforhandlingene innen renhold, og har derfor brutt forhandlingene, forteller forbundsleder Erna Hagensen. V/Knut Jeppsson
Saturday, 30 April 2016 07:15

Enighet i KS området

- Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning. På denne måten fikk vi til et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 20 April 2016 07:51

Opprettholde og bedre kjøpekraften

Norsk Transportarbeiderforbund har levert sine krav til NHO i forbindelse med årets lønnsoppgjør innen grossistavtalen, forteller forbundsleder Lars Johnsen. V/Knut Jeppsson
Thursday, 14 April 2016 11:37

Økonomi er avgjørende for lønnsdannelsen

Den økonomiske situasjonen er avgjørende for lønnsdannelsen, understreker sjefsøkonom Stein Reegård i LO. V/Knut Jeppsson
Thursday, 14 April 2016 09:02

Lønnsoppgjør og tariffavtaler

Lønnsoppgjør og tariffavtaler i ukens kronikk med redaktør i LO Aktuelt Svein-Yngve Madssen
LO Stat leverte i går sine innledende krav for hovedtariffoppgjøret i staten. I tillegg til et moderat økonomisk krav i tråd med resultatet i frontfaget, sier LO Stat nei til å gjøre større endringer i lønns- og forhandlingssystemet i staten, forteller Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 13 April 2016 05:57

Mer lokal lønnsdannelse

Vi har gode erfaringer med lokal lønnsdannelse for akademikere i kommunal sektor. og dette blir også vårt hovedkrav under årets lønnsoppgjør innen skoleverket , sa Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune da han leverte kravene til KS i går V/Knut Jeppsson
Wednesday, 13 April 2016 05:55

Vi må opprettholde kjøpekraften

Det viktigste kravet til YS Kommune i årets lønnsoppgjør er å opprettholde kjøpekraften, sa leder Erik Kollerud da han la fra kravene for KS i går. V/Knut Jeppsson
Sikre kjøpekraften og mer til de med høyere utdanning er noen av UNIO sine krav under årets krav inne KS område sier forhandlingsleder Steffen Handal. V/Knut Jeppsson
Årets lønnsoppgjør må bidra til kvalitet i kommunene, sa forhandlingsleder IKS Per Kristian Sundnes. V/Knut Jeppsson

Additional information