Monday, 17 September 2012 11:04

Kom med store utfordringer til Stoltenberg

LO leder Roar Flåthen kom med store utfordringer fra talerstolen til statsminister Jens Stoltenberg på HK landsmøte i Trondheim i dag. Inntro på båndet. INN: Du kom.. UT:..dem også. TID: 2.48 MIN. V/Knut Jeppsson

Sunday, 16 September 2012 21:22

EØS skapte debatt på HK landsmøte!

EØS skapte til dels stor debatt blant nei folket på HK landsmøte, forteller nestleder Peggy Hessen Følsvik. Inntro på båndet. INN: Ja Peggy.. UT:. Er flott. TID: 1.54 MIN: V/Knut Jeppsson.

Tro ikke hva de BLÅ sier se hva de har gjort i Sverige, de tar fra de fattige og gir til de rike, forteller Lars-Ander Haggstrøm. HK i Sverige. INN: Lars-Anders.. UT:.. har gjort. TID: 4.52 MIN: V/Knut Jeppsson

HK medlem og AUF leder Eskil Pedersen gjestet også HK landsmøte i Trondheim og hadde mange tin han ville si i sitt innlegg. Inntro på båndet. INN: Eskil Pedersen.. UT:..skattekutt. tid: 4.45 min: v/Knut Jeppsson

Sunday, 16 September 2012 20:28

Vi må få en mer sosial boligbygging!

Klar tale fra Christopher Beckham fra HK region vest på HK landsmøte som kom med klare utfordringer til politikerne. Inntro på båndet. INN: Christopher Beckham UT:..politiker styrt. Tid:3.20 min: v/Knut Jeppsson

Sunday, 16 September 2012 20:21

Nei til privatskoler!

Vi må satse med på den offentlige skolen, og slutte å støtte de mange private skolene, mener Christopher Beckham fra HK region vest. Inntro på båndet. INN: Skolepolitikk.. UT:..innholdet viktig. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Under debatten her på landsmøte til HK var det en aktiv debatt om å få Norge ut av EØS. Men LO leder Roar Flåthen mener kampen mot de blå blå er viktigere en EØS debatten. Inntro på båndet. INN: LO leder.. UT:..store utfordringer. .. TID: 5.08 MIN. V/Knut Jeppsson

Saturday, 15 September 2012 17:59

Meisler ut mye av HK strategien på fisketur!

Etter 18 år ved roret i HK velger forbundsleder Srure Arntzen å trekke seg, men han er ikke sikker på at det blir i år, forteller en smilende Sture som forteller at han tenker mye PÅ HK når han er ute i båten og fisker.. Inntro på båndet. INN: Da er.. TID: 4.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 15 September 2012 17:55

Vi ha tariff festet boligsparing!

HK 33 landsmøte åpnet i Trondheim i dag og forbundsleder Sture Arntzen sa blant annet i sin åpningstale at han går inn for at det skal åpnes for en tariff festet boligsparing for ungdom. Inntro på båndet. INN: Det 33.. UT:..bolig sparing. TID: 3.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 11 September 2012 09:34

Har store ambisjoner som ny leder av HK?

LO sekretær Trine Lise Sunnes peker seg ut som ny leder i Handel og Kontor etter at Sture Arntzen har signalisert at han trekker seg på landsmøte som starter til helga. Inntro på båndet. INN: Trine Lise.. UT:.. for dem. TID: 2.17 MIN: V/Knut jeppsson

Page 5 of 7

Additional information