Vi skal besøke bedrifter over hele landet i denne uken som er vår store satsing på verving og medlemspleie, forteller nestleder i HK Christopher Beckham. TID: 2.18 MIN: V/Knut Jeppsson
Wednesday, 14 August 2013 16:01

HK er klare til kamp

Vi i Handel og Kontor har mye å kjempe for i årets valgkamp, forteller Trine Lise Sunnes leder i Handel og Kontor. Inntro på båndet. TID: 13.14 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 07 May 2013 16:08

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik

Handel og Kontor

Saturday, 04 May 2013 18:19

Vil ha HK inn i ledelsen

Harald Olsen fra Handel og Kontor vil at en av dere inn i ledelsen.

Tuesday, 22 January 2013 12:57

COOP nekter HK medlemmer å ta kontakt!

Vi opplever til stadighet at ledelsen i COOP nektes våre medlemmer i HK å ringe HK kontoret dersom det er ting de lurer på, sier regionkontorleder Indre Østland Jan Torkehagen, Inntro på båndet. TID: 2.56 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 14 December 2012 09:12

Viktig å satse internasjonalt!

Handel og Kontor i Norge satser sterkt i Bosnia, og det gjør også dere kontorleder i region sør/øst Harald Olsen. Inntro på båndet. TID: 4.46 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 26 October 2012 14:03

Vil senke matmomsen til 10%!

Jan Egil Pedersen

 

Dersom vi skal klare å ta opp kampen mot handelslekasjen til Sverige må matmomsen senkes til 10% og handlesenterne på norske siden må bli mer attraktive mener Jan Egil Pedersen leder i NNN.

Inntro på båndet. INN: Over.. UT:..mat varer. TID: 3.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 19 September 2012 19:14

Positiv EØS avstemming på HK landsmøte

Positiv EØS avstemming på HK landsmøte Jeg synes det var et positivt resultat HK landsmøte hadde på spørsmålet om en videre utredning av EØS spørsmålet understreker LO leder Roar Flåthen. Inntro på båndet. INN: LO leder.. UT:.. akkurat det. TID. 5.40 min: v/Knut Jeppsson

Tuesday, 18 September 2012 08:00

Ingen tvil Trine Lise overtat klubba!

Trine Lise Sunnes overtar klubba i HK men de ekjer ikke før 1 juli neste åt. Inntro på båndet. INN: Ja Trine.. UT:.. problemer med.

Tuesday, 18 September 2012 07:53

1 juli 2013 er det skutt

Sture Arntzen fær styre HK skuta frem til 1 juli neste år. Inntro på båndet. INN: Ja Sture.. UT:felles ututfordringer.TID: 2.05 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 4 of 7

Additional information