Tuesday, 14 April 2015 09:49

Lønnsoppgjøret delvis i havn for HK

Vi er godt fornøyd med lavtlønnstillegget for våre medlemmer så langt forteller forbundsledere i HK Trine Lise Sunnes. TID:2.57 MIN: V/Knut Jeppsson

Trine Lise Sundnes holdt innledning om den politiske situasjonen på Handel og Kontor region Østlandet sør sin Super Helg. LOs ungdomsmagasin tok en prat med forbundslederen.
Wednesday, 18 February 2015 11:06

Det varmet å få ros fra LO lederen

Trine Lise Sunnes leder i HK satte stor pris på å få ros fra LO leder Gerd Kristiansen under Los representantskapsmøte for gjennomføringen av streiken forbundet hadde i fjor. TID: 1.51 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 27 November 2014 12:23

HK vant fram

Streiken er slutt og vi fikk det som vi ville sier streikeleder Bjørn Mietinen. TID: 6.34 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 08 September 2014 09:41

Taler Robert Eriksson midt imot!

HKs Trine Lise Sundnes er sterk bekymret for konsekvensene av de planlagte endringene i arbeidsmiljøloven. Tid:03:50 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Tuesday, 02 September 2014 17:25

Streik i faghandlene!

HKs nestleder Christopher Beckham raser mot NHOs manglende vilje til å ta et lønnsløft for de kvinnedominerte arbeidsplassene. Tid:02:29 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Thursday, 21 August 2014 08:37

Bosnia i Stures hjerte!

Tidligere forbundsleder i Handel g Kontor Norge Sturer Arntzen har vært med på å bygge opp et faglig miljø i Bosnia, og brenner fortsatt for hjelpe. TID: 15.26 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 16 August 2014 18:23

Streik hos Søstrene Hagelin?

Det kan gå mot streik hos bl.a. Søstrene Hagelin i Bergen fra 30. august, forteller Christopher Beckham (2. nestleder i Handel og Kontor). Tid:01:52 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Wednesday, 09 July 2014 11:33

HK vil kartlegge vold og trusler!

HK gjennomfører i disse dager en undersøkelse for å kartlegge i hvilken grad medlemmer som jobber i førstelinjetjeneste og har kontakt med kunder eller eksterne er utsatt for vold eller trusler om vold, forteller Børje Furnes i Handel og Kontor. TID: 423 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 17 June 2014 09:44

Trakk seg til fordel for LO lederen

Trine Lise Sunnes leder i Handel og Kontor trakk seg fra sentralstyre i Arbeiderpartiet til fordel for LO leder Gerd Kristiansen. TID 1,31 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 3 of 7

Additional information