Tuesday, 06 October 2015 06:58

Stort spenn på landsmøte i Fellesforbundet

Det er et stort spenn på saker som skal diskuteres på Fellesforbundets landsmøte som starter til uke forteller forbundssekretær Clas Delp TID: 3.35 MIN: V/Knut Jeppsson
Mange utlendinger som jobber i bemanningsselskaper kommer hit i midlertidige stillinger og blir ofte lenger. Noe som stort sett fører til belastningsskader, og uten rettigheter, forteller forbundssekretær Steinar Krogstad i Fellesforbundet. TID: 6.06 MIN: V/Knut Jeppsson
Saturday, 11 July 2015 17:13

Kjemper mot sosial dumping

Kjemper mot sosial dumping - leder for avd 57 Steffen Høyland.

Friday, 08 May 2015 16:33

EØS-avtalen og fagbevegelsen.

EØS-avtalen er et omstridt tema i fagbevegelsen for tiden, vi snakket med Fellesforbundets leder Arve Bakke om saken. Tid:09:39 (m/intro og utro) v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Monday, 13 April 2015 15:42

Statlig eierskap er viktig!

Fellesforbundets leder, Arve Bakke, langer ut mot regjeringens eierskapsmelding. Tid:03:48 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Wednesday, 11 February 2015 12:45

Mest til de lavtlønnede

Den største utfordringen under årets mellomoppgjør blir å få et resultat slik at de lavtlønnede opprettholder kjøpekraften, sier leder i Fellesforbundet Arve Bakke. TID: 0.49 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 09 December 2014 10:04

Trepartssamarbeidet halter

Tepartssamarbeide halter videre etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mener leder i Fellesforbundet Arve Bakke. Bakke vil også at medlemmene begynner å diskutere og snakke mer politikk på jobben. TID: 3,14 MIN: V/Knut Jeppsson

NHO Reiseliv og Fellesforbundet går nå sammen for å bekjempe svart økonomi i reiselivsnæringen. De mener næringen må kunne velge bort kontantbetaling for å redusere svart omsetning, og bedre sikkerheten til de ansatte, forteller Klas Delp i Fellesforbundet TID: 3.56 MIN: V/Knut Jeppsson

Den norske modellen ble tirsdag diskutert på en internasjonal konferanse med NITO og Fellesforbundet. Forbundssekretær Halvor Langseth snakket om produktivitet, og samarbeid på arbeidsplassen. TID 5.53 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi må overbevise flertallet på Stortinget om at de endringene regjeringen nå foreslår i arbeidsmiljøloven går i feil retning, sa forbundsleder Arve Bakke på Fellesforbundets representantskapsmøte i dag. TID: 4.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information