Thursday, 17 March 2016 07:28

Faglig magasin med Clas Delp

Faglig magasin med forbundssekretær i Fellesforbundet Clas Delp, V/Knut Jeppsson
Monday, 14 March 2016 18:26

Minstelønn og pensjon

I dag startet lønnsforhandlingene innen overenskomsten for byggeindustrien med Byggenæringens Landsforening (BNL). Og vi krever som i frontfagene å øke minstelønnssatsene sentralt, i tillegg til pensjon fra første dag og opptjente krone. Forteller forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet. V/Knut Jeppsson
Sunday, 06 March 2016 11:22

En del av spillet fra NHO.

Samtale med Mariann Skjønstad og Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet.
Wednesday, 02 March 2016 08:08

Seriøsitet er et viktig krav

Et viktig krav for oss innen byggfagene er seriøsitet som vil bli viktig tema under årets lønnsoppgjør, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 02 March 2016 07:48

Det blir tøffe tak innen reiseliv

Det blir harde forhandlinger innen Riksavtalen for hotell og restaurant understreker forhandlingsleder forbundssekretær Clas Haarek Delp i Fellesforbundet. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 02 March 2016 07:39

EVU et viktig krav for Fellesforbundet

Etter og videreutdanning er et viktig krav for Fellesforbundet under årets lønnsoppgjør forteller forbundssekretær Knut Antvard Øygard. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 24 February 2016 11:21

Gleder seg til lede sitt første oppgjør

Fellesforbundets leder gleder seg til å lede sitt første oppgjør, hvor jeg skal tette sprekker, sier Jørn Eggum. TID:2.44 MIN: V/Knut Jeppsson
Saturday, 20 February 2016 19:04

Seminar om situasjonen i Palestina

Informasjonsseminar om situasjonen i Palestina Intervju av Jan Erik Andersen med Ragnar Steinstad og Marianne Nilsen Skjønstad.
- Milliardoverskridelsene som Statoil i dag har offentliggjort for prosjektene som er under bygging i Asia, må få konsekvenser for framtidige utbygginger på norsk sokkel, mener Fellesforbunds leder Jørn Eggum. Fellesforbundet krever samtidig offentlig utredning av forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved de utenlandske leveransene. TID: 6.19 V/Knut Jeppsson
Leder i Handel og Kontor Trine Lise Sunnes har lært noe av landsmøte til Fellesforbundet som hun skal ta med seg til HK sitt landsmøte neste år. V/Knut Jeppsson

Additional information