Konflikten mellom Fagforbundet, EL & IT Forbundet og KS Bedrift er nå inne i sin sjette dag uten at det har vært kontakt mellom partene .Nå varsler Fagforbundet og EL & IT Forbundet opptrapping av streiken, forteller Forbundssekretær Bjørn Fornes, EL & IT Forbundet. Inntro på båndet. INN: Forbundssekretær Bjørn Fornes.. UT:..ikke vurdert. TID: 4.06 MIN: V/Knut Jeppsson

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kalte onsdag kveld sammen partene i konflikten mellom Fagforbundet og NHO Service for å meddele at regjeringen stopper streiken med tvungen lønnsnemnd. Begrunnelsen er at det er fare for liv og helse, .forteller en lettere irritert leder i Fagforbundet Jan Davidsen. TID: 3.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Jeg ble litt skremt av å høre på Susan Newbery når det gjelder forretningsorientert regnskap i offentlig sektor, sier en meget betenkt leder i Fagforbundet jan Davidsen. Inntro på båndet. INN: Forretningsorientert.. UT:.. av det. TID: 1.55 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 06 September 2012 12:02

Støtter streiken i Fagforbundet fullt ut

LO leder Roar Flåthen støtter Fagforbundet fullt ut i den streiken de har gående i private helseinstitusjoner. Flåthen la også stor vekt på at han også vi ta opp denne konflikten angående pensjoner med myndighetene dersom det ikke kommer til en løsning under streiken. Inntro på båndet. INN: Fagforbundet.. UT:.. ordentlig måte. TID: 1.20 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 29 August 2012 11:26

Streikeviljen er stor og vi står på!

Streike viljen er stor og vi står på til kravene er innfridd forteller Kåre Eldvik ved Fagforbundets fylkeskontor i Akershus. Inntro på båndet. INN_ Kåre Eldvik. UT:- kalle det. TID:7.30 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 22 August 2012 13:56

Streik blant kommersielle sykehjem!

Meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service om Pleie- og omsorgsoverenskomsten førte ikke fram. Derfor var ikke streiken til å unngå med en motpart som overhodet ikke verdsetter sine ansatte, eller møter standarden i bransjen forøvrig, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad, Og vi har derfor tatt ut 64 av våre medlemmer i kommersielle sykehjem i Streik. Inntro på båndet. INN:. Forhandlingsleder..UT: i streik. TID: 6,20 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 13 June 2012 11:42

Arbeidsgiverne må ta skylda

Arbeidsgiverne må ta skylda for konfliktene i det offentlige tariffoppgjøret, mener leder i Fagforbundet Jan Davidsen. Inntro på båndet. INN: Jan Davidsen.. UT:.. av verden. TID: 1.45 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 23 April 2012 11:17

Er dette noe for Fagforbundet?

Mette Nord

Frontfagene fikk gjennomslag for en avtale som likestiller vikarer og fast ansatte lønnsmessig. Er dette noe for Fagforbundet?

Intervju med Mette Nord, nestleder i Fagforbundet.

Tid: 11.02

Ved LO Grenland Medias Lørdagsmagasin

Jeg er spent på den økonomien som vil ligge i frontfagene understreker Jan Davidsen leder i Fagforbundet Jan Davidsen på LOs representantskapsmøte i dag. Men selve retningslinjene for årets tariff oppgjør passer oss godt sier Davidsen. Inntro på båndet. INN: Jan Davidsen. UT: situasjonen. FID: 2,24 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 13 February 2012 13:19

Stor satsing på mangfold og integrering

Fagforbundet har over lengre tid satt fokus på arbeidet med mangfold og inkludering. I fjor ble det opprettet et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. - Nettverket jobber for tiden med en handlingsplan som fokuserer på strategier og tiltak som forbundet nasjonalt, fylkene og fagforeningene kan iverksette, forteller Jorge del Pino som er fra Hordaland. Inntro,på båndet. INN: Hva blir.. UT:.. i Norge. TID: 4.28 min. V/Knut Jeppsson

Additional information