LO leder Gerd Kristiansen gikk sterk ut mot den blå regjeringen på Fagforbundets landsmøte i dag, og manet til kamp. TID: 43 33 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 13 November 2013 16:42

Vi må bli flinkere til å gjennomføre vedtak

Vi må bli flinkere til å gjennomføre vedtak understreket nyvalgte nestleder Odd Halgeir Larsen da han leste opp landstyrets forslag til vedtekter på Fagforbundets landsmøte i dag. TID: 23 51 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 13 November 2013 15:49

Landsmøte hedret Davidsen med sang

Landsmøte i Fagforbundet hedret avtroppende leder Jan Davidsen med en egen komponert sang i dag. TID; 4.14 MIN. V/Knut Jeppsson

Mette Nord overtar klubba i Norges største fagforbund Fagforbundet i de neste fire åra. TID: 1.36 MIN. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 12 November 2013 18:41

Nyvalgt nestleder fra Ås tar utfordringen

Odd Halgeir Larsen fra Ås ble i dag valgt som en av to nestledere i Norges største fagforbund; Fagforbundet. Og han forteller at hans største utfordring blir den nye borgelige regjeringen. TID:2.48 MIN V/Knut Jeppsson

Tuesday, 12 November 2013 12:59

De som trenger det skal få beskyttelse

De barna som trenger beskyttelse på humanitært grunnlag skal få beskyttelse, mens de som kommer til Norge på gale premisser og taper i rettsapparatet skal ut, var partileder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg sin klare tale til landsmøte i Fagforbundet i dag. TID: ,38 MIN. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 12 November 2013 11:52

Rekord i løftebrudd!

Partileder Jens Stoltenberg brukte mye av sin taletid til landsmøte i Fagforbundet til å fortelle om alle løftebruddene til den nye Høyre Frp regjeringen. MIN: 12.39 MIN. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 12 November 2013 12:50

Stoltenberg hyllet Jan Davidsen

Partileder Jens Stoltenberg for Arbeiderpartiet hyllet avtroppende leder I Fagforbundet Jan Davidsen for sin innsats for fagbevegelsen gjennom sine 20 år i forbundet. TID: 6.32 MIN.V/ Knut Jeppsson
Forbundsleder Jan Davidsen i Fagforbundet brukte mye av hilsningstalen sin til det 3 ordinære landsmøte til å advare mot de mange politiske grep den borgelige regjeringen kan gjennomføre. TID: 2.06 MIN. V/Knut Jeppsson
Monday, 11 November 2013 20:35

Ungdommen fikk det som de ville

Landstyre tapte den første avstemmingen og ungdommen seiret på åpningen av Fagforbundets 3 ordinære landsmøte som åpnet i dag. Men det ble et fint resultat forteller ledere Jan Davidsen. TID: 0.43 MIN. V/Knut Jeppsson

Additional information