Thursday, 04 November 2010 21:59

Vi har en god dialog med EL & IT Forbundet

Vi har en god dialog med EL & IT Forbundet men vi kan ikke sende ut en forskrift på høring som vi mener ikke holder den kvaliteten den skal , sa statssekretær i Justisdepartementet Terje Moland Pedersen. Inntro på båndet. INN: Terje Moland.. UT:..det senere. TID:1.13 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 04 November 2010 21:58

Vi må ha en sikker forsyningsikkerhet

Vi må ha en sikker forsyningsikkerhet og en god kompetanse på det arbeidet som skal utføres sa Ivar Vignes politisk rådgiver i Olje og Energidepartementet, som sa at de hadde en god dialog med EL & IT Forbundet i denne saken om kompetanseforskriften. Inntro på båndet. INN: Ivar Vignes.. UT:.. i dag. TID; 1.09 min. V/Knut Jeppsson

Stor oppslutning om EL & IT Forbundet sin politiske streik Vi streiker i dag for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser, forteller forbundsleder Hans Felix. Inttro på båndet. INN: FKE..UT:..brenne ned. TID: 3.20 min. V/Knut Jeppsson

EL & IT Forbundet streiker torsdag 4. november fra kl 12–16 for å få regjeringen til å levere en god kvalifikasjonsforskrift for elektrofagfolk som er avgjørende for elsikkerheten her i landet, understreker leder i EL & IT Forbundet, Hans O. Felix. Det samme gjelder også kompetanseforskriften for nettselskaper som er minst like prekær. Stadig flere nettselskaper outsourcer deler av den kompetansen de trenger for å drifte og vedlikeholde strømnettet, noe vi mener truer forsyningssikkerheten. Derfor streiker vi torsdag 4. november fra kl 12–16, sier Felix. Inntro på båndet. INN: Leder i .. UT:..departementet, TID: 8,19 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 28 February 2011 11:17

Energi og forandring

Energi og forandring er tema for det tredje ordinære landsmøte i EL & IT Forbundet, som avholdes i Oslo fra 10 – 14 mars, forteller forbundsleder Hans Felix. Inntro på båndet. INN: Det tredje.. UT:.. leder ja. TID: 7.56 min. V/knut jeppsson

Friday, 28 January 2011 09:54

Telenor deler landet

Telenor deler landet mener leder i EL & IT Forbundet Hans Felix

Tuesday, 11 January 2011 23:36

Behov for bedre regler !

- Den nye teknologien i arbeidslivet gir oss en utfordring med at det samtidig forventes at arbeidstakerne er mer tilgjengelige for arbeidsgiverne. Vi må sørge for et bedre regel- og avtale verk på dette området, sier forhandlingsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. Inntro på bådnet. INN: Jan Olav.. UT:.. mindre forsvinner. TID: 3.06 min. V/Knut Jeppsson

Page 8 of 8

Additional information