Sunday, 13 March 2011 12:22

Fikk de svarene vi ville

Leder i EL & IT Forbundet Hans Felix var godt fornøyd med Statsråd Kristin Halvorsen og nestleder i LO Tor Arne Solbakkens innlegg og løfter under den fagligpolitiske debatten på landsmøte. Inntro på båndet. INN: I dag.. UT: vi forventer. TID:

Sunday, 13 March 2011 12:11

Derbakk ny i ledelsen

Monica Derbakk ble valgt til ny leder av utviklingsavdelingen på landsmøtet i EL & IT Foebundetdag. En oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på sier Derbakk. Inntro på båndet. INN. Smiler og.. UT:..utvikle da. TID: 4.52 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 12 March 2011 12:01

EL & IT Forbundet ble roset av Solbakken

EL & IT Forbundet ble roset av nestleder i LO Tor Arne Solbakken for sin iver etter kompetanseheving og livslang læring for sine medlemmer. INN: kompetanse.. UT…så langt. TID: 4.46 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 12 March 2011 11:49

Vi må avsløre høyre politikken!

En av hovedoppgavene fram mot valget blir å avsløre hva høyrep olitikken betyr for velferden vår og faglige rettigheter, sa nestleder i LO Tor Arne Solbakken på EL & IT landsmøte i dag. INN: Så gode.. UT…av regjeringen. TID: 5.49 min. V/Knut Jeppsson.

NHO HSH og Siv Jensen er fagbevegelsens største fiender, sa nestleder i LO Tor Arne Solbakken i sin fagligpolitiske tale til EL & IT landsmøte i dag. INN: Jeg må.. UT:..største fiender. TID: 3.50 min. V/Knut Jeppsson

Det er ikke bare et klasseskille i Norge når det gjelder penger og status men også når det gjelder utdanning, og dette må vi få gjort noe med, sa Kristin Halvorsen på EL & IT landsmøte i dag. INN: Også innefor.. UT:.. med fremover TID: 11.27 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 12 March 2011 10:18

Vi har ryddet opp i skattene

- Den rødgrønne regjeringen har ryddet opp i de usosiale skatteregkene som den tidligere Bondevik regjeringen gjennomførte, og nå må vi stoppe Siv og Erna i å få gjennomført en ny skattereform som vil gi de rikeste betydelig skattelette, sa Kristin Halvorsen på EL & IT landsmøte i dag, INN:Men så.. UT:..ingen ting. TID: 3.40 min. V/Knut Jeppsson

Det var en takketale til den rødgrønne regjeringen for alt den hadde fått igjennom av merkesaker for ikke minst EL & IT Forbundet og resten av fagbevegelsen i den perioden til nå har sittet ved makten. Men det er også ting vi ikke er helt fornøyd med sa Hans Felix leder i EL & IT Forbundet i sin tale til åpningen av forbundets 3 landsmøte. Han brukte også mye av tiden til å advare mot en Frp Høyre regjering. Inntro på båndet. INN: Ja da.. UT:..det svir. TID: 5.31 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 18 January 2011 23:44

Finnes det noe alternativ til EØS

Finnes det noe alternativ til EØS? Ja, det ville i hvert fall Fagforbundet, Nei til EU og EL & IT Forbundet diskutere i Oslo i går og Jan Olav Andersen i EL & IT åpnet konferansen. Intro på båndet. INN: I går.. UT:..i dag. TID: 5,29 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 01 December 2010 23:08

Vi kan ikke godta en implementering

Vi kan ikke godta en implementering av vikarbyrådirektivet, sier en litt frossen leder i EL & IT Forbundet Hans Felix til Radio Riks utenfor Stortinget i dag,som tro på politikerne. Inntro på båndet. INN: Leder av.. UT:..godt vær. TID: 2,57 min.

Additional information