Vi har en overenskomst igjen som skal til megling, og det er Energioverenskomsten med KS, men den må vi vente med til etter ferien, forteller fornadlingsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen, som tror dette blir en tøff megling. Inntro på båndet. INN: Meglingen… UT:.. i megling. TID: 2.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 27 June 2012 09:55

Norge kan bli uten strøm

Det kan bli mange nordmenn som får dårlig med strøm i den nærmeste framtiden, dersom vi ikke kommer til enighet i meklingen, som starter i dag, forteller forhandlingsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. Inntro på båndet. INN: I dag.. UT:..i streik. TID 3.19 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 27 June 2012 09:47

Mekling ga gode resultater innen IKT

Mekling ga gode resultater innen IKT, forhandlingsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. Inntro på båndet. INN: Forhandlingsleder i.. UT:..elektronikk. TID: 2.29 MIN: V/Knut Jeppsson

LO har, i nært samarbeid med forbundene, forhandlet fram en avtale om kompensasjon for døgndeling av enkeltlugarer, forteller Trond Løvstakken i EL & IT Forbundet. Inntro på båndet. INN: 3 LO.. UT:..det nivået. TID: 3.36 min. V/KnuT Jeppsson

I morgen starter EL & IT Forbundet forhandlingene om en ny revisjon av den viktige IKT overenskomsten forteller forhandlingsleder Jan Olav Andersen . Inntro på båndet. TID: 2.45 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 23 May 2012 09:34

Mekling for overenskomsten Energi Norge

Det ble brudd i forhandlingene mellom Energi Norge og EL & IT Forbundet for energioverenskomsten, og oppgjøret går videre til mekling. Forteller forhandlingsleder Jan Olav Andersen . inntro på båndet. INN: Jan Olav.. UT:. .tariffoppgjør. TID;2,40 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 16 May 2012 09:34

Ingen streik for elektrikerne

Ingen streik for elektrikerne meklingsløsning for landsoverenskomsten tidlig onsdag morgen, etter 6 timer på overtid, gikk et enstemmig forhandlingsutvalg inn for å godta meklerens løsning for Landsoverenskomsten for elektrofagene., forteller leder i EL&IT Forbundet Hans Felix. Inntro på båndet. INN:.. Ja med. UT:.. dyktig mekler. TID: 5.38 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 27 April 2012 16:22

Forberedt på å bruke arbeidskamp!

Hans Felix

Vi kom ikke til enighet, derfor ble det brudd i forhandlingene for elektrikeren innen EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi for Landsoverenskomsten for elektrofagene, forteller Forbundsleder/forhandlingsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet Inntro på båndet. INN: Det ble.. UT:..bruke arbeidskamp. TID: 4.12 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 21 February 2012 13:53

EVU reformen er viktig for oss!

Det var EL & IT Forbundet som i sin tid tok initiativet til Etter og Videreutdanningsreformen i sin tid tidligere Elektrikerforbundet, understreker leder Hans Felix så dette er også for oss en viktig sak også under årets hovedoppgjør! Inntro på våndet. INN: EVU Hans.. den grunn. TID: 1.47 min. V/Knut Jeppsson

VI i EL & IT Forbundet i Bergen og omland er i mot Arbeiderpartiets støtte til EUs Vikarbyrådirektiv, derfor denne streiken forteller Ove Toska.

Additional information