Olje- og energidepartementet har opphevet den såkalte Kompetanseforskriften. Forskriften ble innført i juni 2013 for å sikre god beredskap i kraftforsyningen ved at nettselskap og kraftverk ble pålagt å utføre visse tjenester med egne ansatte. forteller leder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. TID: 2.27 MIN: V/Knut Jeppssom

Wednesday, 22 April 2015 04:06

Den nye EL & IT lederen er i tenkeboksen

Vi har mye nytt og noe gammelt som skal jobbes med understreker Jan Olav Andersen som nettopp overtok lederklubba i EL & IT Forbundet. TID: 2.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 20 June 2014 07:07

Forbannet tøv av Eriksson!

Det er forbannet tøv av arbeidsminister Robert Eriksson når ha sier at det blir flere i arbeid ved å åpne for flere mindlertidige ansatte, sa leder i EL & IT Forbundet Hans Felix i sin appell på fanemarkeringen på Youngstoget torsdag. TID: 2.55 MIN: V/Knut Jeppsson

I dag starter EL & IT Forbundet opp sine forhandlinger for rundt 750 av sine medlemmer inne heisoverenskomsten med Norsk Teknologi. Forteller Jan Aasamoem i EL & IT Forbundet. TID: 052 MIN: V/Knut Jeppsson

Forbundssekretær i LO Terje Olsson har gode erfaringer fra EL & IT Forbundet ved å ringe opp medlemmer som skifter jobb, og faller ut av medlemsregistret. Vi fikk 66% tilbake som medlemmer, sier Olsson, ved bare å ta en telefon. Nå vil han ha med alle forbundene i LO til å gjøre det sammen, for å nå 1 million medlemmer innen neste LO Kongress. 2 år. TID: 2.08 MIN:

Additional information