Wednesday, 09 July 2014 10:36

Ingen nye partigrupper i Europaparlamentet

Det ble mange nye partier i det nye Europaparlamentet, mange på høyresiden og ett til venstre fra Hellas. Men det blir ingen nye partigrupper, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 July 2014 10:31

Heretter er det Hartz som gjelder

Tysk arbeidsformidling skal bli modell for EU-Europa. Det mener Europakommisjonen. Ut med "flexicurity" og dansk modell, inn med tysk effektivitet og Hartz-reformer, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 July 2014 10:26

Ikke full spilletid!

Italia er ute av fotball VM, men de skal lede Europa som president i dette halvåret. Skjønt det blir ikke så lenge siden både juli og august er som feriemåneder å betrakte. Dermed blir det effektivt bare fire måneder for den nye italienske regjeringen som skal lede møtene i Ministerrådet hvor regjeringenes ulike ministere møtes. Men mye av glansen av et slikt formannskap har forsvunnet etter at regjeringssjefene fikk en egen president i det som kalles det europeiske råd, forteller. Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1.05 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 July 2014 10:24

Faglige krav til EU-Parlamentet

Det er behov for en ny sysselsettingsstrategi. Det er vår prioritet nummer en sammen med en ambisiøs europeiske investeringsplan, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 0.40 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 27 June 2014 15:28

Vage sosiale indikatorer

For første gang har EU-kommisjonen tatt med "sosiale indikatorer" i sin omfattende rapport om hva de enkelte land bør gjøre i sin økonomiske politikk. Men anbefalingene er vage og uklare på områdene som, Brussel sysselsetting og fattigdom. I tillegg er de ikke bindende. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.11 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 27 June 2014 13:23

Norge fortsatt med i Eures

Norge vil i dag videreføre samarbeidet med EUs sysselsettingstjeneste EURES. Dette framgår av en beslutning i EØS-komiteen hvor Norge inngår i en del av EUs program for sysselsetting og innovasjon. Liechtenstein ønsker ikke å delta, mens Island vil delta i det hele, men Norge velger en begrenset deltakelse til en årlig kostnad av sju millioner kroner.forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.07 MIN:V/Knut Jeppsson

Det gikk til slutt som EU-parlamentet ville. Jean-Claude Juncker skal lede EUs "regjering" som president for EU-kommisjonen. Merkel fikk dermed sin "faneJuncker" som i sitt lille land har hatt alle de politiske funksjoner som bare tenkes kan. TID: 2.02 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 19 June 2014 08:34

EU-økonomien skal få mer tiltro

Den økonomiske situasjonen i EU skal bedres. Den lave veksten skal opp igjen. Nå har den europeiske sentralbanken, ESB, rullet ut førstelinjeforsvaret for å få fart på økonomien, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.36 MIN:V/Knut Jeppsson

Thursday, 19 June 2014 08:02

EU-valget:gir økt mistillit!

Valget til EU-parlamentet viser den økende avstand som er oppstått mellom arbeidere og borgere på den ene siden og EUs institusjoner og deres ledere. Det er et klart signal om at sparepolitikken som er blitt påtvunget av nasjonale regjeringer de siste fem årene, har feilet, Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.41 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 19 June 2014 07:55

Sveits Kompliserer EU-relasjoner!

Sveits sitt forhold til EU har alltid vært komplisert. De har sagt nei til EØS-avtalen og har i stedet forhandlet fram et hundretalls tosidige avtaler med EU som på mange måter overtar EØS-avtalen, men stykkevis og delt. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.33 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information