Friday, 24 October 2014 12:03

Ikke lenger all makt i denne sal

Det blir EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som skal sørge for at finansnæringens og særlig banker, i Norge skal følge EUs nye regelverk på dette området. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID:2.41 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 24 October 2014 09:58

Prosjekter og penger søkes

Dansken Henning Christophersen, tidligere EU-kommisær da Norge forhandlet fram EØS-avtalen, har fått det delikate oppdraget å finne fram til en rekke prosjekter som kan skape vekst og sysselsetting. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 10 October 2014 13:20

Sverige får viktig post.

Den svenske EU-parlamentarikeren, Marita Ulvskog, (S) har overraskende fått en viktig post i Europaparlamentet som leder av sysselsettingskomiteen. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.15 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 10 October 2014 13:04

Den glemte garantien!

EUs ungdomsgaranti har nå vært tilgjengelig over ett år, men har den gitt effekt? EU landenes arbeidsministre møttes i Milano denne uken for å diskutere seg frem til nye tiltak mot ledigheten. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 0.41 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 10 October 2014 12:58

Politisk bombe i Europakvarteret i Brussel

Tirsdag den 14.oktober skal det detoneres en politisk bombe i Europakvarteret i Brussel. Det er publiseringen av en rapport fra en "høy-nivå-gruppe", ledet av den tidligere tyske delstatsministeren Edmund Stoiber. Et flertall i denne gruppen går inn for å fjerne det de kaller "administrative byrder" for næringslivet. En rekke av forslagene går svært langt. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.01 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 10 October 2014 12:57

En ledighetstrygd for hele EU ?

Det er grunnlag for èn ledighetstrygd som er fellesfinansiert av alle de 28 EU-landene. Det er essensen i en tanke som den nå avgående kommisær for sosiale spørsmål, László Andor, nylig presenterte i et foredrag i Wien. Tanken har vært der lenge, men mest i lukkede fora. Nå løftet han ideen i en mer offentlig sammenheng, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 22 September 2014 13:44

Sysselsettingsmøtet utsatt

Det planlagte toppmøtet for EU-lederne i Roma den 7. oktober for å drøfte tiltak mot arbeidsledigheten og særlig blant ungdommen er utsatt på ubestemt tid, forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 22 August 2014 10:31

Tøffere tider for euroen

Det ikke så bra med økonomien i Europa som ventet, forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 8.17 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 July 2014 10:50

Det nye Europaparlamentet er konstituert!

Denne uken og den forrige var de 751 medlemmene av Europaparlamentet samlet i Strasbourg i Frankrike for å konstituere seg. For over 20 prosent er det for første gang at de trer inn som folkevalgte i denne helt spesielle parlamentariske konstellasjonen. forteller. Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1.05 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 July 2014 10:42

Europaparlament med tysk dominans

Mange synes at det blir for mye tysk dominans i den nye Europaparlamentet. Noe overraskende ble Martin Schulz sosialdemokrat fra Tyskland, gjenvalgt som leder av parlamentet for dets første halve periode på 2 1/2 år, , forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 3.41 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information