Friday, 09 January 2015 14:30

Dårlige utsikter i Europa

Europa våknet opp i 2015 med en usikker lav vekst, lav inflasjon og en lav valuta. €uroen er i forhold til US$ den laveste siden finanskrisen i 2008. Og slik ser det ut til at det skal fortsette og dermed vil ledigheten fortsette å holde seg høy på 12 prosent i EU/Eurosonen. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 12 December 2014 13:38

En stille dag i Brussel

Mandag 8. desember ble en stille dag i Brussel. Ingen trikker, ingen busser, ingen tog og nesten ingen biler inne i bykjernen, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID:1.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 12 December 2014 14:26

Tre land er satt opp på prøve

Frankrike, Italia og Belgia blir flyttet opp på prøve av EU- kommisjonen. Det er dommen etter at deres statsbudsjetter for 2015 er gransket og ikke fått endelig godkjentstempel, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID:1.37 MIN: V/Knut Jeppsson

The Foundation for European Progressive Studies (FEPS), in collaboration with SAMAK, organises a seminar in Brussels on December 10th 2014 with the objective to discuss whether the Nordic model is the next model of capitalism and welfare in Europe, and why? How should economic and social policies be reformed in Europe so that equitable and sustainable growth and the creation of quality jobs for women and men take centre stage? forteller vår medarbeider fra Brussel Knut Arne Sanden. TID: 2.15 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 05 December 2014 14:30

Tusk-handleren

Den 57 år gamle Donald Tusk skal lede det europeiske råd av statsledere de kommende årene. Fornavnet har han etter sin far, mens etternavnet betyr støt- eller hoggtenner på engelsk. Det kan kanskje komme godt med når det skal utformes kompromisser mellom EUs 28 statsledere. forteller vår medarbeider fra Brussel Knut Arne Sanden. TID: 4.04 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 24 November 2014 22:08

Ostetoll på nytt?

Intervju med leder i NNN, Jan Egil Pedersen.

Friday, 21 November 2014 14:58

Streikeretten utsatt

Det ble ikke noe flertall i ILOs styre sist uke om å få avklart spørsmålet om ILO konvensjon 87 uttrykkelig sikrer streikeretten eller ikke. Arbeidstakergruppen mente at denne saken burde få sin endelige avklaring i den internasjonale domstolen i Haag. . Forteller vår medarbeider i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.15 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 21 November 2014 14:54

Harde julepakker

Førstkommende mandag skal det pakkes opp harde julepakker i Brussel,-kanskje. Da skal dansken Henning Christophersen presentere en plan for investeringer som helst skal ha 300 milliarder €uro på bunnlinjen. Det er i norske kroner 2500 milliarder eller to norske statsbudsjett. . Forteller vår medarbeider i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.54 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 31 October 2014 14:30

Ikke alle banker er sikre som banken

24 av i alt 125 undersøkte banker i EØS-området, som har gjennomgått en finansiell stresstest eller helsesjekk, er blitt sykmeldt. Den eneste norske banken som var stor nok til å bli undersøkt, DnB, passerte hinderet siden den i de to av de tre årene den har vært sjekket , har forbedret sin egenkapitalsituasjon. Den andre nordiske banken stor nok til å komme opp på EU-radaren, Nordea, besto også testen, forteller Knut Arne Sanden. TID:3.34 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 31 October 2014 14:20

Ny EU-kommisjon-ny politikk?

Kommende lørdag får EU en ny ledelse, en ny kommisjon. Spørsmålet mange stiller seg vil det bety en annen og ny politikk, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information