Friday, 30 January 2015 10:53

Norge får påtale av Europarådet

Europarådets ekspertkomite for sosiale rettigheter kritiserer den norske regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i 2012. I det ene tilfellet gjelder det en varslet lock-out i oljesektoren offshore mens den andre gjelder en varslet streik i vaktselskapselskaper som særlig ville ramme landets største flyplasser. De mener at dette strider med Europarådets sosiale pakt artikkel 6,4 om retten til å utøve kollektive forhandlinger, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.48 MIN: Knut Jeppsson

Monday, 26 January 2015 11:43

Jagland mener EU har ansvaret

Jagland mener: EU har ansvaret EU må selv finne ut av situasjonen og reflektere over avgjørelsen i EU-domstolen, sa Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, da han møtte utenrikskomiteen i Europaparlamentet nylig, forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden, TID: 1.38 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 26 January 2015 11:39

Juncker-planen heter nå EFSI

Det europeiske fondet for strategiske investeringer, er det offisielle navnet på det som hittil har vært omtalt som "Juncker-planen". På engelsk blir det" The European Fund for Strategic Investments", EFSI, på EU-språket. forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden, TID: 0,44 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 26 January 2015 11:23

Penger skal flyte

Den europeiske sentralbanken gjorde i forrige uke hva mange trodde, de åpnet sin store pengebinge, for å bedre EUs økonomi, forteller vår mann i Brussel, Knut Arne Sanden, TID: 1.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Selv om Hellas nå har fått en ny regjering er ikke de økonomiske kravene fra EU løst, sier vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 January 2015 15:02

Makro(n) økonomi på fransk

Rett før jul presenterte den franske økonomiministeren, Emmanuel Macron sin variant av liberaliseringspolitikk. Venstresiden synes at han går for langt, mens høyresiden mener at han ikke går langt nok ,forteller Knut Arne Sanden fra Beussel. TID:1.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 January 2015 14:58

Sjøfolk får bedre vilkår

EUs arbeidsministere er blitt enige om at sjøfolk skal få litt bedre arbeidsvilkår. Dette for gjøre det lettere å tiltrekke seg ansatte til denne bransjen, forteller Knut Arne Sanden fra Beussel. TID: 0,42 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 January 2015 14:54

Nei til kvinner i styrerommet

En gruppe på ti av EU-landene synes ikke om å ha noen regler som skal pålegge de en viss andel kvinner i bedriftenes styrende organer. De er mange nok til å utgjøre en "blokkerende minoritet" forteller forteller Knut Arne Sanden fra Beussel. TID: 1.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 January 2015 14:18

EU-land for finansavgift.

Det glapp med fristen for å innføre en finansavgift i 2014. 11 EU-land hadde lovet at de skulle bli enige om hvordan og når en slik avgift på en rekke finanstransaksjoner kunne lages. Nå er fristen skjøvet ut til "tidlig 2015" forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.27 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 09 January 2015 14:44

Lite nytt under EU-solen

Det er vår siste sjanse til å lykkes, er en uttalelse som fortsatt klinger i ørene etter at EU-kommisjonens nye president, Jean-Claude Juncker ble valgt. Men da den nye kommisjonen la fram sitt arbeidsprogram for 2015 var det få tiltak som kunne understøtter at en slik strategi er på veg, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1.23 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information