Friday, 06 March 2015 14:21

Ungarn sliter

Dagliglivet i Ungarn er ikke lenger noen rapsodi eller en dans på roser. Landet er et av EUs medlemsland som har klart seg dårligst etter finanskrisen. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.30 MIN:V/Knut Jeppsson

Frankrike følger etter Tyskland og vil innfører en minstelønn for kabotasje og internasjonal transport. Samtidig vil Frankrike arbeide for tiltak på EU-nivå for å hindre sosial dumping ved å etablere et nytt EU-byrå som kan føre kontroll med godstransport. . forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.23 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 27 February 2015 15:49

Streikeretten er sikret

Denne uken kom man fram til enighet i ILO om hvordan streikeretten er en rettighet. Dermed er en to års uenighet blitt avklart og saken vil derfor ikke bli brakt inn for den internasjonale domstolen i Haag som arbeidstakersiden lenge har ønsket. . forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 27 February 2015 15:43

Mulig streik på jernbanen i Tyskland

Konflikten i de tyske statsbaner er langt fra løst. Det tyske lokomotivmannsforbundet som ikke er med i LO (DGB), varsler nye streiker i tiden som kommer. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 20 February 2015 14:23

Dansk LO krever at EU betaler

Danske slakterier har virkelig fått føle de felles EU-restriksjoner mot Russland på kroppen. Forbudet mot eksport av svinekjøtt til Russland har rammet en rekke slakterier og ett er blitt lagt ned. forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Både Europarådet og EU slutter opp om grunnleggende rettigheter, forsvar for demokrati og menneskerettigheter og vil kjempe for dem. Dette ifølge EU-kommissær Marianne Thyssen. forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 14:34

Frigi den danske kronen

"Valutaspekulasjonene" går høyt om at den danske kronen vil følge sveitserfrancen ut i frihet fra €uroen. Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.41 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 14:31

20 år med europeiske samarbeidsutvalg

Europeiske samarbeidsutvalg fyller i disse dager 20 år. Direktivet om disse eller european work councils (EWC) ble vedtatt den 22.september i 1994, ironisk nok samtidig med at en ekstraordinær LO-kongress drøftet medlemskap for Norge i EU. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.21 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 14:25

Støtt den globale streikedagen

Onsdag 18. februar skal være den globale dagen for å forsvare streikeretten og organisasjonsfriheten. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.40 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 10:39

TISA lekkasjer om økt privatisering

Lekkasjen kommer fra et tyrkisk bidrag og rapporten ble diskutert av EUs medlemsland under forhandlingene i september 2014 i Genève. Hovedtema i rapporten er hvordan private forsikringer innen helsetjenester skal gi lettere kjøp av globale helsetjenester og hvordan bidra til å fremme helseturisme. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.53 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information