Friday, 17 April 2015 16:25

Minnedag for døde arbeidere

28. april er blitt fastlagt som den internasjonale minnedagen over døde arbeidere. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 17 April 2015 16:16

Ledigheten går ned i EU

Endelig skjer det noe på arbeidsmarkedet I EU. 2,7 millioner personer har fått arbeid siden 2013 da ledigheten var på sitt høyeste. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID:0.27 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 17 April 2015 16:12

Venstresiden svinner i Frankrike

Lokalvalget i Frankrike ble en skuffelse for det franske sosialistpartiet som havnet som det tredje største partiet etter til konservative og Nasjonal Front. Det konservative partiet UMP (den populære bevegelsen) skal nå bytte navn til Republikanerne. TID: 1.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 17 April 2015 16:11

Deltid gir mindre pensjon

EU domstolen har ikke gitt medhold til en klage fra en spansk pensjonist som mener seg diskriminert i en pensjonssak siden hun arbeidet deltid i en viss periode før hun ble arbeidsudyktig. TID: 1.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 10 April 2015 13:18

Hellas lover bot og bedring

Når dette leses skal Hellas ha betalt 458 millioner Euro (fire milliarder NOK) til IMF, det internasjonale pengefondet innenfor fristen den 9. april. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.20 MIN: V/Knut Jeppsson

Tysk minstelønn for utenlandske sjåfører er omstridt og sendt til den tyske forfatningsdomstolen, framgår det av EU-delegasjonens nyhetsbrev om samferdsel. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. . TID: 1.32 MIN: V/Knut Jeppsson

Mens de fleste europeiske beslutningstakere etter hvert har forsonet seg med at Hellas kan komme til å gå ut av Eurosonen, er irer mer bekymret for at Storbritannia skal snu ryggen Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.19 MIN: V/Knut Jeppsson

Med Lisboatraktaten i 2009 forpliktet EU seg til å tiltre den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). EU og medlemslandene har i en årrekke ønsket dette, men av flere årsaker har dette vært vanskelig i praksis. Forteller vår medarbeider Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.10 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 13 March 2015 15:05

Island sier nei til EU

Nå er det også formelt klart at Island trekker sin søknad om medlemskap i EU. Det offentliggjorte den konservative islandske regjeringen denne uken. Forteller vår medarbeider Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 13 March 2015 14:56

Enig om ny generalsekretær

Styret i den europeiske fagbevegelsen nominerte denne uken han som skal bli ny generalsekretær i DEFS/ETUC. Flertallet gikk for italieneren Luca Visentini som i dag er en av de valgte konføderale sekretærene i EFS. Forteller vår medarbeider Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information