Friday, 03 July 2015 13:30

Ledigheten går ned i EU

Ledigheten faller nå både i EU og Eurosonen. Det samme gjelder for langtidsledigheten som har stått stille eller økt siden 2009. Også ungdomsledigheten går ned. Dette framgår av arbeidsrådens halvårsrapport. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID:034 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 05 June 2015 13:15

Siste sjans for gravide

I en siste anstrengelse for å redde EUs forslag til nytt svangerskapsdirektiv, oppfordrer 497 av Europaparlamentets medlemmer for og 97 i mot at forslaget ikke skal trekkes. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID1.19 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 02 June 2015 15:49

TTIP innstilling fra EU parlamentet

EU-parlamentets komité for internasjonal handel (INTA) stemte torsdag 28.mai over å anbefale EU-kommisjonen at den omstridte investoravtalen (TTIP) må være med i de videre forhandlingene med USA, offentlig tjenester anbefales å bli unntatt. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.35 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 02 June 2015 15:46

Alle skal med

De to største arbeidstakerorganisasjonene i Danmark som nå har tenkt å slå seg sammen. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel

Friday, 22 May 2015 12:48

Bedre regulering, men for hvem?

Denne uken fremmet EU-kommisjonens sin plan for en bedre regulering av ny EU-lovgivning. Spørsmålet mange stiller seg er: bedre for hvem? Bare arbeidsgivere og næringsliv eller for folk flest. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID:2.00 MIN: V/Knut Jeppsson

EU kommisjonen mener Tyskland bryter de fire friheter ved å innføre tysk minstelønn for sjåfører som kjører gods gjennom Tyskland. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.33 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 22 May 2015 12:39

Tviler på Hellas

Det er stor tvil om Hellas klarer å betale gjelda si Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 0,58 MIN: V/Knut Jeppsson

Det valgresultatet som nå foreligger på de Britiske øyer kan få store konsekvenser for EU forteller vår medarbeider fra Brussel Knut Arne Sanden. TID: 6.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 23 April 2015 12:32

Kamp om arbeidskraften i Danmark

Hver 16. arbeidstaker i Danmark er i dag fra ett annet land. Det ser ut til at behovet vil øke, men det kan bli vanskeligere å tiltrekke seg slik arbeidskraft. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1.21 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 23 April 2015 12:27

Belgia er utstasjonert og avslørt

Antall utstasjonerte arbeidstakere øker i Belgia. Det samme gjør Arbeidstilsynets kontroller, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information