Nærings- og handelsministeren Trond Giske sa på en konferanse på LO skolen i dag at han er engstelig for hva som nå skjer i eurosonen og hvilke konsekvenser dettet kan få for Norge. Inntro på båndet. INN: Du sa.. UT:.. dem trenger. TID: 2.37 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 18 May 2011 11:42

Vi må ha mer politisk styring

Vi må ha mer politisk styring for å få kontroll over EUS frie flyt, forteller Anders Folkestad i UNIO Inntro på båndet. INN: Anders Folkestas.. UT:..ei motvekt. TID: 3.52 min. V/Knut Jeppsson

Anders Folkestad

Europa må få en faglig styrke som må påvirke politikken riktig retning sier Arve Bakke leder i Fellesforbundet Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT: leve av. TID:: 5.32 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 16 May 2011 11:41

En kamp vi alle må ta

Skal vi få et mer sosialt Europa, må vi alle være med på å ta en kamp, understreker LO leder Roar Flåthen på EFS konferansen her i Athen. Inntro på båndet. INN: Tittelen her.. UT:..Å ja TID: 7.55 min. V/Knut Jeppsson

EØS-retten og EU-organet vil ikke akseptere ILO-konvensjonen som grunnleggende rettigheter, forteller advokat Geir Høien i Fagforbundet. INN:Geir Høien.. UT:..være fremover. TID: 2.13 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 01 December 2010 23:10

26 faner og stor oppsluttning utenfor Stortinget

26 faner og stor oppsluttning utenfor Stortinget når fagbevegelsen viste sin missnøye med EUs Vikarbyrådirektiv som skal behandles 11 desember. Og leder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen er klar i sin tale Stortinget bør gjøre. Inntro på båndet. INN: Ja nestleder.. UT:..møtt opp. TID: 3.19 min. V/Knut Jeppsson

Page 20 of 20

Additional information