Thursday, 12 May 2011 13:51

Arbeidstilsynet skal styrkes

At vi nå skal styrke arbeidstilsynet er et viktig grep for å få bukt med all useriøsiteten innen renholdsbransjen sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Landsmøte til Norsk Arbeidsmandsforbund i dag. Inntro på båndet. INN: Hanne Bjurstrøm.. UT:.. i dag. TID: 2.38 min. V/Knut Jeppsson

Det er ingen som kan være seriøse i en useriøs bransje som renhold, understreker leder i Norsk Arbeidsmandforbund Erna Hagensen. Men nå skal det ryddes opp, og vi er glade for alt som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og den rødgrønne regjeringen har gjort understreker Hagensen. Inntro på båndet. INN: Det har.. UT:..være seriøse. TID: 1.38 min. V/Knut Jeppsson

Skremmende resultater i ny FAFO rapport om anbud og arbeidstakerrettigheter, forteller forsker Øyvind Berge., undersøkelsen viser blant annet at ofte er pris viktigere enn kvalitet på jobben. Inntro på båndet. INN: Dette med..UT:..viktige kriterier. TID: 3.58 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 05 May 2011 10:19

Kommunene må stilles til ansvar

Kommunene må stilles til ansvar der hvor det er klare brudd på arbeidsmiljøloven, og jeg er veldig bekymret for useriøsiteten i mange bemanningsselskaper som blir brukt av kommuner rundt om i landet, sier statsråd Hanne Bjurstrøm til Radio Riks. Inntro på båndet. INN: Sosial dumping. UT: dette punktet. TID: 2.22 min. V/Knut Jeppsson

På 1107 sider er Arbeidsmiljøloven når gjort tilgjengelig for og utfyllende med kommentarer og rettsavgjørelser til bruk i både faglig og rettslig arbeid, forteller Atle Sønsteli Johansen LO advokat og medredaktør. INN: Atle Sønsteli.. . du mener. TID: 3.36 min. V/Knut Jeppsson

Siden den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 2006 har det skjedd mange forandringer, nye forskrifter dommer fra Høyesterett og EU domstolen som har fått en stor betydning, fortteller LO advokat og utredingsleder Einar Stueland .Inntro på båndet. INN: Einar Stueland.. UT:.. blant annet. TID: 3.36 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 10 March 2011 10:22

Store forhåpninger til ny arbeidsmiljølov

-Vi i har mange krav og store forhåpninger til en ny og bedre arbeidsmiljølov, sier leder i norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet. INN: Arbeidsmiljøloven.. UT:.. april måned. TID: 3.12 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 03 November 2010 21:49

Det hjelper ikke med hjelm og vernesko

Det hjelper ikke med hjelm og vernesko når barnevernsarbeidere blir utsatt for vold og trusler, sier leder i FO Randi Reese, Inntro på båndet. INN: Det er.. UT:.. annerledes. TID: 4.01 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 23 February 2011 08:20

NHO må skjerpe seg !

LO leder Roar Flåthen ber NHO skjerpe seg når det gjelder holdningen til regionale verneombud i renholdssektoren.

Inn. Ja de.. UT:..ryddet opp. TID: 0.34 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 10 February 2011 11:50

Kontroll og overvåking i norsk arbeidsliv

Kontroll og overvåking i norsk arbeidsliv er mer og mer vanlig . Hva har vi krav på å få vite når en arbeidsgiver kontroller oss? Mona Bråten, forsker i FAFO.

Inntro på båndet. INN: Dette med.. UT:..arbeids situasjon. TID:4.02 min. V/Knut Jeppsson

Page 9 of 9

Additional information