Friday, 20 January 2012 11:22

Trim er positivt mot yrkesskader!

Det hjelper å trimme for å forebygge yrkesskader, understreker Carl Freden ved universitetssykehuset i Oslo. Inntro på båndet. INN: Carl Freden.. UT:..litt ja. TID: 4.53 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 20 January 2012 11:12

Mindre skader blant yngre!

De yngre er ofte flinkere til å bruke verneutstyr Vi ser en tendens til at de yngre innen elektrofagene er flinkere til å bruke verneutstyr enn de eldre , forteller Frode Kyllingstad ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Inntro på båndet. INN: Frode Kyllingstad. UT:..og forskrifter.. TID:6.47 min. V/Knut Jeppsson

Strømulykker og belastningslidelser er et stort problem for flere yrkesgrupper som er medlemmer i EL & IT Forbundet. Derfor skal vi avholde regionale samarbeidskonferanser med Energi Norge for å se nærmere på denne problematikken forteller forbundssekretær Henning Solhaug i EL & IT Forbundet. Inntro på båndet. INN: Strømulykker og belastningslidelser.. UT:..blir belyst. TID: 4.48 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 17 November 2011 11:35

ISS snyter de ansatte!

En rapport gjort av Arbeidstilsynet viste at ISS snøt ansatte renholdere på utført arbeidstid, forteller forbundssekretær Lise Myrvoll i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet. INN: Lise Myrvoll.. UT:.. i det. TID: 3.18 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 17 November 2011 09:19

Arbeidslivet er i stor forandring!

Arbeidslivet er i stor forandring med mer deltid, bruk av vikarbyråer og sosial dumping. Derfor er dette et viktig tema på vårt kommende representantskapsmøte om 14 dager forteller leder i Oslo Roy Pedersen. Inntro på båndet. INN: LO i.. UT:..av det. TID: 10.26 min. V/Knut Jeppsson

En ny arbeidsmiljølov må blant annet omhandle regionale verneombud og ikke minst solidaransvar forteller leder i Norsk Transportarbeiderforening Roger Hansen som leverer sin uttalelse i forbindelse3 med revidert arbeidsmiljølov til LO. Inntro på båndet. INN: I dag.. UT: alle forbundene. TID: 61.06 min. V/Knut Jeppsson

Vår oppgave i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak er å se på samspillet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i en bedrift forteller Are Turnemo. Inntro på båndet. INN: HF.. UT:..sånt samarbeide. TID: 2.40 min. V/Knut jeppsson

Saturday, 10 September 2011 19:10

Presset kommunen til å ansette flere.

Intervju med Arne Byrkjeflot, LO Trondheim. Intro på bandet. Tid: 07:20

Tuesday, 07 June 2011 09:29

Vi får de dispensasjonene vi trenger

Arbeidsmiljøloven gir oss de mulighetene vi trenger når det gjelder dispensasjonene vi trenger når det gjelder arbeidstid, sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Det er.. UT:.. ikke meningen. Tid: 2.21 MIN. v/Knut Jeppsson

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (A) var helt klar i sin tale på frokostmøte i LO i dag. Der hun helt klart sa at hun håper vi slipper en arbeidsmiljølov preget av Frp. Inn: Det er.. UT:.. neste korsvei. TID: 1.01 min. V/Knut Jeppsson

Additional information