Friday, 20 June 2014 08:56

Dårlige tillitsvalgte må byttes ut!

Klar tale fra Trine Lise Sundnes leder i HK under fanemarkeringen på Youngstoget torsdag. Å rettet en hard kritikk mot regjeringen i forbindelse med revideringen av arbeidsmiljøloven. Dårlige tillitsvalgte må gå av. TID: 3.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 12 June 2014 10:18

Til frontalangrep på regjeringen!

Jeg har ikke ord, og lurer på lovligheten av hva regjeringen nå går inn for når det gjelder avlønning av vikarer, forteller leder i IE Leif Sande. TID: 1.11 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 30 May 2014 16:36

Arbeidsmiljøet kan vente

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Men nå begynner ventingen på EUs nye arbeidsmiljøstrategi, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.01 MIN: V/Knut Jeppsson

Ansatte kameraovervåkes og henges ut på den brasilianske restauranten Churrasciara i Bergen. Leder i Hotell- og restaurantarbeiderforeningen i Hordaland, Djevat Hisenaj forteller om vanskelige arbeidsforhold for de utenlandske arbeidstakerne. Tid:07:06 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Wednesday, 14 May 2014 09:31

Vil ikke jobbe gratis lenger!

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Mediebedriftenes Landsforbund om ny overenskomst for avisbud. forteller leder i Transportarbeiderforbun Roger Hansen 2.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 14 May 2014 10:16

Turnusproblematikken.

Debatten går om turnusordninger. LO Stat har blitt kritisert for å være for restriktive i praksisen med å godkjenne turnusordninger som både ansatte og arbeidsgivere er enige om. Stein Syrstad, informasjonssjef i LO Stat, redegjør for sakens prinsippielle grunnlag og legger fakta på bordet! Tid:05:38 v/Axel Fjeld (Radio Puddefjord).

Tuesday, 13 May 2014 13:39

Striden om tiden!

Hvor lange vakter er det egentlig greit å jobbe? Rita Jordal fra Fagforbundet tar diskusjonen. Tid:05:18 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Monday, 12 May 2014 04:56

Kampen om arbeidstiden er ikke over!

Vi vil jobbe lengre vakter men får ikke lov, sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. TID: 4.01 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 23 January 2014 12:48

En privatisering det lukter av!

Oslo Kommunehar bestemt seg og vil spekulerer i arbeidskraft, når de vil sende Oslos havnearbeidere ut på anbud, mener Lars Johnsen nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID: 6.50 MIN. V/Knut Jeppsson

FAFO forsker Åsmund Arop Seip understreket i den rapporten de hadde fått i oppdrag av Arbeidsdepartementet å lag, ga mange sprik mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene når dt gjelder fleksibilitet i arbeidstid. TID: 8.48 MIN. V/Knut Jeppsson

Additional information