Thursday, 25 September 2014 06:03

Statsbudsjettet må øke på arbeidsmiljøtiltak

Dersom ikke regjeringen i statsbudsjettet som legges frem og 14 dager, øker tiltak når det gjelder arbeidsmiljøtiltak, så er det helt høl i hue sier sjefsøkonom Stein Reegård i LO. TID: 4.57 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 24 September 2014 18:12

Lausarbeidarsamfunnet høyrer historia til!

Oddny Miljeteig (gruppeleder for SVs bystyregruppe i Bergen) holdt ein treffande og engasjerande appell på markeringa som fagrørsla i Bergen hadde mot rasering av Arbeidsmiljølova. Tid:06:07 v/Kjell Bakkeplass (Radio Puddefjord).
Wednesday, 24 September 2014 11:52

Midlertidighet er ødeleggende!

Arbeidsminister Robert Eriksson må ta til fornuften og la ideologien ligge, understreket Mads Kleven (leder i LO Bergen og omland) i sin appell på "Markering mot endringer i arbeidsmiljøloven!". Tid:07:28 v/Kjell Bakkeplass (Radio Puddefjord).
Monday, 08 September 2014 09:41

Taler Robert Eriksson midt imot!

HKs Trine Lise Sundnes er sterk bekymret for konsekvensene av de planlagte endringene i arbeidsmiljøloven. Tid:03:50 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Mads Kleven (leder i LO Bergen og omland) er krystallklar på de negative konsekvensene av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Tid:04:49 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Wednesday, 20 August 2014 08:23

Tar gjerne kampmidler i bruk

Dersom vi ikke når fram i forhold til forandringene i arbeidsmiljøloven som regjeringen foreslår. Må vi ta i bruk kampmidler, varsler leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. TID: 4.28 MIN: V/Knut jeppsson

Fagforeninger både i og utenfor LO-familien vedtok på et møte 11. august å mobilisere til politisk streik mot forverring av arbeidsmiljøloven. Markeringen blir 23. september og med samling på Youngstorget kl. 14.00. Møtet oppfordrer klubber og fagforeninger til å vedta tilslutning samt og starte mobiliseringen over hele landet, forteller leder I LO= i Oslo Roy Pedersen. TID:7.16 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 14 August 2014 07:50

Hågensen advarer en historieløs regjering!

Tidligere LO leder Yngve Hågensen advarte den sittende regjeringen, som han mener er noe historieløs i sin iver etter å endre arbeidsmiljøloven. TID: 2.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 July 2014 11:33

HK vil kartlegge vold og trusler!

HK gjennomfører i disse dager en undersøkelse for å kartlegge i hvilken grad medlemmer som jobber i førstelinjetjeneste og har kontakt med kunder eller eksterne er utsatt for vold eller trusler om vold, forteller Børje Furnes i Handel og Kontor. TID: 423 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 20 June 2014 08:57

Du er utrolig umoderne Rober Eriksson!

Mimmi Kvisvik leder I FO sendte en klar beskjed i sin tale under fanemarkeringen på Youngstoget torsdag til arbeidsminister Robert Eriksson om at han er utrolig umoderne. TID: 2.54 MIN V/Knut Jeppsson

Additional information