Harald Schjelderup (byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen) er redd for en samfunnsendring i forbindelse med Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Tid:04:36 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Thursday, 29 January 2015 17:09

Stortinget må lytte til budskapet!

Hans-Christian Gabrielsen (2. nestleder i LO) håper at Stortinget vil lytte til budskapet fra dagens markeringer mot endringen i arbeidsmiljøloven. Tid:03:41 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Friday, 23 January 2015 14:05

Full mobilisering foran Stortinget

Det blir full mobilisering foran Stortinget 28 januar mellom klokken 14.00 – 16.00. Da viser LO, UNIO og YS sin misnøye mot regjeringen forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, forteller leder i LO i Oslo Roy Pedersen. TID:7.54 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 January 2015 10:50

Viktig høring om ny arbeidsmiljølov

Da skal vi til Stortinget og høringen i Arbeids- og Sosialkomiteen om regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov Og vi hører fortløpende innlegg fra FO, Fellesforbundet, HK, Industri Energi, EL & IT Forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og til slutt Musikernes Fellesorganisasjon. TID: 44.15 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 January 2015 10:23

Ny arbeidsmiljølov gir dårligere vern

Da skal vi til Stortinget og høringen i Arbeids- og Sosialkomiteen om regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov 1.nestleder i NTL Kjersti Barsok la vekt på i sitt innlegg at de forandringene i arbeidsmiljøloven som regjeringen nå foreslår vil gjøre det vanskeligere å føre tilsyn med de reglene som er ment å verne arbeidstakerne. TID: 4.33 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 January 2015 10:03

De med underordnede stillinger taper

Da skal vi til Stortinget og høringen i Arbeids- og Sosialkomiteen om regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Og forbundsleder i Fagforbundet Mette Nord la vekt på at mange hadde underordnede stillinger med liten mulighet til å påvirke egne stillinger, og at dette ville bli forsterket med fler midlertidige stillinger. TID: 4.44 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 January 2015 10:02

Arbeidstidsbestemmelsene viktig for LO Stat

Da skal vi til Stortinget og høringen i Arbeids- og Sosialkomiteen om regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, og LO Stat sin representant sekretær Lise Olsen., som la vekt på arbeidstidsbestemmelsene i sitt innlegg TID: 5.01 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 21 January 2015 06:54

En streik er en kraftig manifestasjon

En streik er en kraftig manifestasjon, og et kraftig signal til regjering at vi er misfornøyde med de endringene som nå foreslås i arbeidsmiljøloven, understreker Mimmi Kvisvik leder i FO. TID: 6.04 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 20 January 2015 14:03

Svaret kommer ved neste valg

Svekking av tilsettingsvernet, vi vet hva det handler om så vi støtter fullt ut streiken mot regjernings svekking av arbeidsmiljøloven, forteller leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud. TID:2.24 MIN: V/Knut jeppsson

Wednesday, 14 January 2015 09:17

LO fikk ros av NHO

Adm. dir. i NHO Kristin Skogen Lund roste LO for sitt initiativ til at regjeringen i dag kunne legge fram en ny strategi mot arbeidskriminalitet. TID: 4.08 MIN: V/Knut jeppsson

Additional information