Thursday, 01 March 2012 11:44

Vil ha mer hjelp fra Arbeidstilsynet!

Det er store utfordringer i transportsektoren for dem med veien som arbeidsplass, og vi vil ha mer hjelp av arbeidstilsynet sa, Geir Kvam, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund på en FAFO konferanse i dag. Inntro på båndet, INN: Med veien.. UT:.. for nå. TID: 7.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 17 November 2011 11:35

ISS snyter de ansatte!

En rapport gjort av Arbeidstilsynet viste at ISS snøt ansatte renholdere på utført arbeidstid, forteller forbundssekretær Lise Myrvoll i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet. INN: Lise Myrvoll.. UT:.. i det. TID: 3.18 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 04 October 2011 12:55

Omstilling reddet Florø!

Vi har hatt en vellykket omstilling her i Florø etter at verftet ikke gikk lenger, forteller tillitsvalgte Audun Grønnevik med over 40 års fartstid ved verftet. Inntro på båndet. INN: Audun Grønnevik.. UT:.. jo absolutt. TID: 3.36 min. V/Knut Jeppsson

Steinar Gullhaug (AP) regner med at regjeringen legger fram et lovforslag til våren hvor de går inn for at det skal være en drøftingsplikt mellom de ansatte og arbeidsgiverne på bedriften, for å få slutt på ufrivillig deltid.Inntro på båndet. INN: En viktig.. UT:..tiltak klare. TID: 2.47 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 01 March 2011 09:06

Savner Frp og Høyres røster

Vi savner Frp og Høyres røster når det gjelder det som skjer innen avsløringene av arbeidsforholdene hos enkelte vikarbyråer, sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Dette med.. UT:..vet jeg. 3,33 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 24 February 2011 07:44

Fullstendig forkastlig at ungdommer utnyttes

Det er Fullstendig forkastlig at svenske ungdommer utnyttes på den måten vi har hørt i det siste, sier Sture Arntzen forbundsleder i Handel og Kontor Norge.

Inntro på båndet. INN: Vi hører. UT:..for andre. TID: 1.10 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 03 February 2011 09:46

Ikke alltid enighet i resultatet

Det er ikke alltid at arbeidstaker og arbeidsgiver er like fornøyd med et forskningsresultat innen vår arbeidslivsforskning forteller seniorforsker ved AFI Oddbjørn Raaum. Inntro på båndet. INN: Hva er. UT:.. fortsette forskningen. Tid: 4,24 MIN. v/Knut Jeppsson

Thursday, 20 January 2011 23:46

Skal ha bort det useriøse arbeidslivet

Arbeidstilsynet jobber på mange fronter for å få bukt med det useriøse arbeidslivet, forteller regionsdirektør Ørnulf Halmrast. Inntro på båndet. INN: Hvordan jobber. UT: inne i. TID: 2,40 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 20 January 2011 23:44

Bekymret for et 2 delt arbeidsliv

Likestillings og Diskrimineringsombudet Claus Jervell er bekymret for utviklingen av et 2 delt arbeidsdliv. Inntro på båndet. INN: Vi hørte.. UT... opptatt av. TID: 4,00 min. V/Knut jeppsson

Tuesday, 11 January 2011 23:36

Behov for bedre regler !

- Den nye teknologien i arbeidslivet gir oss en utfordring med at det samtidig forventes at arbeidstakerne er mer tilgjengelige for arbeidsgiverne. Vi må sørge for et bedre regel- og avtale verk på dette området, sier forhandlingsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. Inntro på bådnet. INN: Jan Olav.. UT:.. mindre forsvinner. TID: 3.06 min. V/Knut Jeppsson

Page 6 of 6

Additional information