Thursday, 07 March 2013 15:27

Vi må lære av det som allerede er gjort

For å få til en bedre kjønnssegregering i utdanning og arbeidslivet så må vi først og fremst lære av det som er gjort sa Anette Trettebergstuen på en konferanse om nettopp dette. Inntro å på båndet. TID: 0.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Forsker Lisa Reizel har forsket på dette med det kjønnsdelte arbeidslivet og utdanning. Og det viser seg at kvinner er flinkere til å velge mannsdominerte yrker enn det menn er til å velge såkalte kvinneyrker . Inntro på båndet. TID: 8.51 MIN: V/Knut Jeppsson

Nestleder Gerd Kristiansen understreker at det kjønnsdelte arbeidslivet er en viktig sak for LO. Inntro på båndet. TID: 3.57 MIN: V/Knut Jeppsson

Det er fint med felles europeisk arbeidsmarked, men jeg tror kanskje at språk og kultur kan være en faktor for at ikke flere europere kommer til Norge for å jobbe understreker Statsminister Jens Stoltenberg. TID: 1.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 24 January 2013 11:20

Vi skal åpne øya til arbeidsgiverne!

Vi skal åpne øya til arbeidsgiverne når det gjelder å gå inn for heltidsstillinger der hvor det er mulig, sier nestledere i LO Gerd Kristiansen. Inntro på båndet. TID: 3.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 22 January 2013 12:57

COOP nekter HK medlemmer å ta kontakt!

Vi opplever til stadighet at ledelsen i COOP nektes våre medlemmer i HK å ringe HK kontoret dersom det er ting de lurer på, sier regionkontorleder Indre Østland Jan Torkehagen, Inntro på båndet. TID: 2.56 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 November 2012 12:06

NHO tapte i høyesterett!

NHO tapte på alle punkter i sin anke i den så etter hver så kjente Monica Okpe saken der hun ble usakelig oppsagt av DHL forteller LO Advokat Atle Sønsterli Johansen. Inntro på båndet. TID: 1.55 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 14 November 2012 16:24

Vi gir får fulle støtte til de streikende!

I dag er den store internasjonale streike dagen mot de harde innstrammingene som rammer arbeidstakere i de kriserammede EU landene, sier leder i LO Stat Tone Rønoldtangen. Inntro på båndet. TID:3.30 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 12 October 2012 10:47

Arbeidslivet er en utfordring!

Jeg ser arbeidslivet som den store utfordringen i årene som kommer, understreker Stein Reegård Økonomiansvarlig i LO. Inntro på båndet. INN: Forslaget til.. UT:..å støtte. TID: 4.56 MIN: V/Knut Jeppsson

I morgen skal det diskuteres om det er en regulering som skal til for å prøve og balansere arbeidstakernes rettigheter med EUs 4 indre friheter, forteller LOs mann i Brussel Knut Arne Sanden. Inntro på båndet. INN: Da er.. UT:..ministerrådet. TID: 4.34 min. V/Knut Jeppsson

Page 5 of 6

Additional information