Wednesday, 24 September 2014 05:37

Vi trenger ikke midlertidige stillinger!

Klar beskjed fra Liz Aslaksen som er ungdomsrepresentant fra Fagforbundet i Oslo, Robert Eriksson gi oss faste stillinger, og ikke midlertidig jobb. Som var hennes appell på Youngstorget. TID: 1.11 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 04 September 2014 17:53

Feilaktige tall gir feil rykte!

Mye feilinformasjon når det gjelder hvor mange som står utenfor arbeidslivet, sier Liv Sandnes i LO. TID: 3.27 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 17 July 2014 06:29

Nei til Cowboyvirksomhet!

Vi må ikke få en Cowboy virksomhet som blant annet enkelte utenlandske flyselskaper bedriver her i landet, sa Jan Erik Støstad på en konferanse tidligere i år. TID: 47,15 V/Knut Jeppsson

Monday, 16 June 2014 09:05

Må ut og hente ny kompetanse

Det finnes mange som har høy kompetanse på mange områder vi trenge i vår jobb med å forme en ny politikk derfor må vi trekke inn krefter utenfra ,sa den nyvalgte leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse rett etter at han vår valgt. TID:3.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 13 June 2014 06:47

6 timers dagen er ikke død!

Synd at 6 timers dagen ble svekket i LOs handlingsprogram etter kongressen 2013, understreker tidligere LO leder Gerd Liv Valla, som kjemper videre for 6 timer dagen. TID: 3.04 MIN:V/Knut Jeppsson

Thursday, 12 June 2014 10:18

Til frontalangrep på regjeringen!

Jeg har ikke ord, og lurer på lovligheten av hva regjeringen nå går inn for når det gjelder avlønning av vikarer, forteller leder i IE Leif Sande. TID: 1.11 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 30 May 2014 16:12

80% av bedriftene jukser!

Det belgiske arbeidstilsynet har oppdaget at hele 80 prosent av de kontrollerte bedriftene i byggebransjen ikke har alt i orden, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1.38 MIN. V/Knut Jeppsson

Friday, 16 May 2014 13:40

Finsk arbeidsliv bestemmes i Brussel

Det finske arbeidslivets framtid avgjøres i Brussel hevder leder av det finske faglige kontoret i Brussel, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 0.52 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 28 March 2014 12:04

Forstår du hva jeg sier!

I dag lag partene i arbeidslivet innen bygge-anleggsplasser fram en et hefte som tar for seg krav til kommunikasjon og språk, til hjelp for arbeidsgivere, forteller, seniorinspektør i Arbeidstilsynet Tommy Sletta. TID: 4.50 MIN: V/Knut Jeppsson

Språkforståelse er viktig på arbeidsplassen er en selvfølge, men ikke alle forstår det, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på et seminar i Fellesforbundet om språkutfordringer i dag. TID: 2.14 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 3 of 6

Additional information