Friday, 06 March 2015 14:31

50 prosent utenlandsk arbeidskraft

Byggebransjen i Belgia domineres nå helt av utenlandsk arbeidskraft. Annen hver yrkesaktiv kommer enten fra et naboland eller fra de "nye" EU-medlemslandene i øst. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.55 MIN:V/Knut Jeppsson

Friday, 27 February 2015 15:40

30 år med sosial dialog

EUs sosiale dialog fyller i disse dager 30 år. Uttrykket sosial dialog kommer fra fransk og betyr bare at arbeidslivets parter snakker sammen og kan komme fram til avtaler, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.45 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi er glade for at regjeringen nå kommer med en ny strategi for å rydde opp den fremvoksende arbeidskriminaliteten sa LO leder Gerd Kristiansen på dagens pressekonferanse. TID: 7.04 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 14 January 2015 09:18

Det skal våre mer ugunstig å være kjeltring

Det skal våre mer ugunstig å være kjeltring sa Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han la fram den nye strategien mot arbeidskriminalitet.

Wednesday, 14 January 2015 09:17

LO fikk ros av NHO

Adm. dir. i NHO Kristin Skogen Lund roste LO for sitt initiativ til at regjeringen i dag kunne legge fram en ny strategi mot arbeidskriminalitet. TID: 4.08 MIN: V/Knut jeppsson

Tuesday, 13 January 2015 15:29

Det skal lønne seg å være seriøs

Det skal lønne seg å våre seriøs, sa statsminister Erna Solberg da hun la fra regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. TID: 4.58 MIN: V/Knut Jeppsson

EU-domstolen i Luxembourg har skaffet seg et rykte på å dele ut harde pakker før jul. Laval-dommen som begrenser praktiseringen av streikeretten, var en var en slik. Den 18. desember kom en ny dom. EU-domstolen i Luxembourg underkjente da et utkast til en avtale mellom EU og Europarådet i Strasbourg hvor EU skal slutte seg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen til Europarådet. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 12 December 2014 06:48

Kampen mot arbeidskriminalitet

Kampen mot arbeidskriminalitet var tema på en konferanse hos FAFO i går og kommunikasjons og utredningsansvarlig Trond Erik Thorvaldsen i Norsk Arbeidsmandsforbund la fram erfaringer når det gjelder renholdsbransjen. TID: 5.19 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 05 December 2014 13:37

Ikke mye positivt fra Robert Eriksson

Jeg ser ikke mye positivt til utspillet til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i dag, sier leder i LO i Oslo Roy Pedersen. TID: 7.07 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 25 September 2014 06:09

Graden av folk i arbeid minsker!

Graden av folk i arbeid minsker, på grunn av mer innvandring, sier Liv Sannes ved Samfunnspolitisk avdeling i LO Tid. 3.06 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 2 of 6

Additional information