Monday, 06 October 2014 10:52

LO i Oslo vil innføre eiendomsskatt!

For å rette opp alle skattekuttene som går utover velferdsgoder for byens befolkning, forteller leder Roy Pedersen. Tid: 8.20 min: v/Knut Jeppsson

Friday, 03 October 2014 17:05

Lille Norge i Texas.

De tre skandinaviske landene er de tre land i verden som har den jevneste inntektsfordelingen. Det kommer fram i den såkalte GINI-indeksen som går fra 0 til 1. Er den 0 har alle samme inntekt, er den 1, er det én person som har all inntekt. De skandinaviske landene ligger rundt 0,25, men USA er nå på 0,469 opp fra 0,386 i 1968, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.19 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 29 September 2014 20:55

Økonomisk Rapport

LO Grenland Media har økonomisk rapport siste lørdag hver måned. Her er en rapport med banksjef i Sparebank 1 Telemark. 

Fra Radio Riks Grenland.

Med Jan Erik Andersen og Isak Siljan.

Thursday, 25 September 2014 06:05

Norge må fortsatt holde en lav rente!

Norge må fortsatt holde en lav rente, for å holde et samsvar med den økonomiske utviklingen i Europa, mener Knut Thonstad i LO. TID: 3.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 23 September 2014 05:51

OECD: Lønna er lav nok nå

Som en konsekvens av krisen har reallønna stoppet opp siden 2009 og også falt i en rekke land. Mens lønnskutt har hjulpet på å begrense jobbtap og gjenopprette konkurranseevnen i land med store budsjettunderskudd fra før krisen, vil ytterligere reduksjoner virke mot sin hensikt og hverken skape jobber eller øke etterspørselen, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 0.48 MIN: V/Knut jeppsson

Monday, 22 September 2014 14:04

Big business-store bøter

Aldri før har amerikanske finansinstitusjoner og noen utenlandske blitt gjenstand for en tilsvarende bøter av amerikanske myndigheter som i løpet av det siste året, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 0.59 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 22 September 2014 14:01

Norge innfører EUs bonusregler

Norge har i nesten total stillhet innført EUs bonusregler som fastsetter at bonus ikke skal overstige en årslønn, med enkelte unntak, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 04 September 2014 17:44

En lettere vei inn og raskere ut!

Ungdom som blir midlertidig ansatt får en ofte en lettere vei inn i arbeidslivet og så får de også en raskere vei ut igjen, mener sjefsøkonom Stein Reegård i LO. TID: 2.27 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 04 September 2014 17:43

Mer midlertidighet gir mer usikkerhet!

Mer midlertidige ansettelser gir mer usikkerhet, viser undersøkelser, sier Knut Thonstad ved næringspolitisk avdeling i LO. TID: 5.20 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 22 August 2014 10:31

Tøffere tider for euroen

Det ikke så bra med økonomien i Europa som ventet, forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 8.17 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information