Friday, 12 December 2014 14:29

EU vil ha en felles minstelønn

Debatten om en minstelønn har dukket opp igjen i Danmark etter at den nye presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker har gått inn for det. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID:1.29 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 05 December 2014 12:11

Ny markering mot Oslobudsjettet

LO i Oslo vil markere mot Oslo budsjettet 11 desember forteller leder i Oslo Roy Pedersen. TID: 5.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 29 November 2014 18:51

Økonomisk Rapport

Økonomisk Rapport.

Samtale med Per Halvorsen, Sparebank 1 Telemark

Monday, 03 November 2014 15:17

Økonomisk Rapport

Økonomisk Rapport med banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen.

Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin med Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen

Friday, 31 October 2014 14:30

Ikke alle banker er sikre som banken

24 av i alt 125 undersøkte banker i EØS-området, som har gjennomgått en finansiell stresstest eller helsesjekk, er blitt sykmeldt. Den eneste norske banken som var stor nok til å bli undersøkt, DnB, passerte hinderet siden den i de to av de tre årene den har vært sjekket , har forbedret sin egenkapitalsituasjon. Den andre nordiske banken stor nok til å komme opp på EU-radaren, Nordea, besto også testen, forteller Knut Arne Sanden. TID:3.34 MIN: V/Knut Jeppsson

Tyskland innfører minstelønn på rundt 73 kroner timen fra 2015, og Knut Bodding i LO får dette noen betydning for norske lønninger. TID: 5.40 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 24 October 2014 09:58

Prosjekter og penger søkes

Dansken Henning Christophersen, tidligere EU-kommisær da Norge forhandlet fram EØS-avtalen, har fått det delikate oppdraget å finne fram til en rekke prosjekter som kan skape vekst og sysselsetting. forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Sunday, 19 October 2014 15:17

Samarbeid mot svart økonomi.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er den største trusselen mot velferdsstaten. Samtale med LO-sekretær Trude Tinnlund.

Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin med Jan Erik Andersen og Isak Siljan på Radio Riks Grenland.

Sunday, 19 October 2014 15:12

Kommunene får mindre penger.

Med Rolf Erling Andersen, gruppeleder i Ap Skien.

Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin med Jan Erik Andersen og Isak Siljan på Radio Riks Grenland.

Friday, 10 October 2014 13:23

Når ulikhet blir uproduktivt

Økonomisk ulikhet blir som regel sett på som et moralsk eller ideologisk-politisk problem. Men når økonomene begynner å lure på om økende ulikhet er skadelig for den økonomiske veksten, det er først da det begynner å bli alvor. . forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information