Friday, 20 February 2015 09:32

Det er dumt å putte penger i madrassen

Sjefs økonom i LO Stein Regård er helt klar i sin oppfordring til folk « Det er dumt å putte pengene i madrassen» selv om bankrenta er lav. TID: 2,08 MIN: V/Knut Jeppsson

Kronekursen kan bety mer enn mange lønnsoppgjør, understreker sjefsøkonom Stein Regård i LO. TID: 2.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 13 February 2015 14:41

De rike blir rikere og eier det meste

Den engelskspråklig veldighetsorganisasjon Oxfam, vakte oppsikt før rikingklubbmøtet i Davos i år da de offentliggjorde en analyse som viste at allerede neste år vil 50 millioner mennesker eie halvparten av alle jordens verdier. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 1. 48 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 13 February 2015 14:15

Det snytes skatt over en lav sko

Det virker som det igjen ende vil ta. På nytt ramler det skattesnyterskjelletter ut av den inntil nå ærverdige sveitsiske bankfilialen av den britiske banken HSBC. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 14:34

Frigi den danske kronen

"Valutaspekulasjonene" går høyt om at den danske kronen vil følge sveitserfrancen ut i frihet fra €uroen. Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.41 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 31 January 2015 22:37

Økonomisk Rapport

Økonomisk Rapport ved Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark.

Forhandlinger mellom arbeidslivets parter om hvordan revitalisere den sosiale dialog eller selve forhandlingssystemet, endte etter fire måneders drøftinger med, nettopp: Et forhandlingsbrudd. , forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.51 MIN: Knut Jeppsson

Monday, 26 January 2015 11:30

Henter ideer fra tysk fagbevegelse

LOs inntektspolitiske utvalg gjennomfører i forrige uke et besøk i Berlin. Der møtte de den tyske LO-lederen, Reiner Hoffmann og den norske ambassadøren , Elisabeth Walaas som orienterte om tysk politikk og økonomi. Statssekretær Torben Albrecht orienterte om endringene i tysk arbeidsmarkedspolitikk. forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden, TID: 1.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 26 January 2015 11:23

Penger skal flyte

Den europeiske sentralbanken gjorde i forrige uke hva mange trodde, de åpnet sin store pengebinge, for å bedre EUs økonomi, forteller vår mann i Brussel, Knut Arne Sanden, TID: 1.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Selv om Hellas nå har fått en ny regjering er ikke de økonomiske kravene fra EU løst, sier vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information