Norsk økonomi ser litt mer stusselig ut nå med den økonomiske politikken som regjeringen fører, med blant annet skattelette slik at kommunene mister inntekter, sier Stein sjefsøkonom Stein Reegård i LO. TOD: 6.06 MIN: V/Knut Jeppsson

Vår økonomi påvirkes av oljepris og kronekurs, forteller LO økonom Knut Thonstad. TID:7.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 07 May 2015 09:25

Norges Bank endrer ikke styringsrenta

Norges Bank valgte i dag ikke å endre styringsrenta, forteller sentralbanksjef Øystein Olsen . TID: 2.38 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 25 April 2015 18:52

Økonomisk rapport 25.april.

Samtale med Per Halvorsen fra Sparebank 1 Telemark.

Friday, 10 April 2015 13:18

Hellas lover bot og bedring

Når dette leses skal Hellas ha betalt 458 millioner Euro (fire milliarder NOK) til IMF, det internasjonale pengefondet innenfor fristen den 9. april. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.20 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 16 March 2015 13:13

Håper å slippe mekling

INN: NHO direktør Kristin UT: hvordan definerer vi lavtlønn er også ett spørsmål vi kommer til å forhandle om. - 2.07min

INN: LO leder Gerd Kristiansen du er i Næringslivetshus og overleverer krav. - 2.43min

Friday, 13 March 2015 15:08

Gi Hellas og Europa en sjanse

Gi Hellas sin nye regjering en sjanse til å komme ut av uføret, sier den europeiske fagbevegelsen, DEFS, i en uttalelse fra styremøtet denne uka. Styret mener at resten av Europa også bør få oppleve en grunnleggende nyvurdering og revisjon av EUs økonomiske og sosiale politikk. Hellas er en mulighet for EU til å endre sin innstrammingspolitikk. Forteller vår medarbeider Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.48 MIN: V/Knut

Friday, 06 March 2015 14:21

Ungarn sliter

Dagliglivet i Ungarn er ikke lenger noen rapsodi eller en dans på roser. Landet er et av EUs medlemsland som har klart seg dårligst etter finanskrisen. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.30 MIN:V/Knut Jeppsson

Friday, 27 February 2015 15:35

Tyskland sparer for mye

Tyskland krever at andre land skal sparer, gjør selv for mye av det mener en rekke økonomer. Forbundskansler Angela Merkel kunne gjerne hatt tilnavnet Tante Skrue der hun sitter på en stadig økende pengebing, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.45 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information