Friday, 13 May 2011 12:52

Revidert nasjonalbudsjett

Her kommer et utdrag fra pressekonferansen hos Sigbjørn Johnsen og revidert nasjonalbudsjett

Wednesday, 04 May 2011 00:24

Økonomisk Rapport april

Intervju med banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen og på telefon; økonomisjef i LO, Stein Regaard.
Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin 30.april 2011

Fellesforbundet og BNL har sendt et brev til finanskomiteen på Stortinget hvor de ber om at en ikke fjerner revisjonsplikten for småselskaper. Vi er redde for at dette vil øke useriøsiteten innen byggebransjen, mener Hans Christian Gabrielsen i Fellesforbundet. Inntro på båndet. INN: Fellesforbundet har.. UT:..små selskaper. TID: 6.50 min. V/Knut Jeppsson

Sunday, 05 September 2010 22:24

Et godt budsjett for Norge

Sjefsøkonom Stein Reegård i LO mener regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er et godt budsjett for Norge. Men han peker også på at finanskrisen ikke er over og vi er helt avhengig av at det også går bra med våre handelspartnere i utllandet. Inntro på båndet. INN: Stein Reegård.. UT:..HELE TIDEN. tid: 4.48 MIN. v/kNUT JEPPSSON

Page 21 of 21

Additional information