Det er mange likheter når det gjelder pengepolitikk og lønnsdannelse i Norge og Sverige, forteller forsker Gøran Hjelm. V/Knut Jeppsson
Det er mange koordinatorer som påvirker markedsøkonomien, som igjen er med på å påvirke lønnsdannelsen sa professor ved Samfunnsøkonomisk analyse Ragnar Nymoen i dag på FAFO sin konferanse om lønnsdannelse. V/Knut Jeppsson
Monday, 15 February 2016 15:56

Hvilke elementer påvirker lønnsdannelsen

Sjefsøkonom Roger Bjørnstad ved Samfunnsøkonomisk analyse viser til en rapport hvor han har sett litt på de elementene som påvirker lønnsdannelsen. V/Knut Jeppsson
Deleøkonomi er blitt et populært begrep, men brukes det riktig? Er det i realiteten en måte å unngå skatter, avgifter samt bedrive sosial dumping? INN: JA, da starter vi dette politiske møte UT: Reene du kan komme opp her som stilte opp med forberedte innlegg, dere trenger sikkert den nå.
Sunday, 31 January 2016 11:20

Økonomisk Rapport 30.jan

Økonomisk rapport i januar Det amerikanske valget kan påvirke den internasjonale økonomien. Trenden og utviklingen i Europa er positiv. Samtale med administrerende banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.
Wednesday, 27 January 2016 10:19

Vi nærmer oss det pengeløse samfunn

Vi nærmer oss det pengeløse samfunn, mener leder for personmarkedet i DNB Tom Bentestuen. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 26 January 2016 11:19

Utviklingen kan gi øket sårbarhet

Vi er inne i en varig strukturell endring i Norsk økonomi, en utvikling som kan gi øket sårbarhet, sa finansminister Siv Jensen på LO Finans sin konferanse i dag. V/Knut Jeppsson
Sunday, 20 December 2015 13:51

Årets siste økonomiske rapport

Vi ser blant annet at verdens kriger og flykntingstrømmen påvirker den økonomiske situasjonen i verden, og i Norge: Samtale med banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen. I samtale med Jan Erik Andersen og Isak Siljan
Thursday, 17 December 2015 10:36

Bankens buffer må holdes uendret

Det er viktig at bankenes buffer holdes uendret, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank Ida Wolden Bache. TID:3.48 MIN: V/Knut jeppsson
Tuesday, 08 December 2015 12:36

Innvandringen vil påvirke norsk arbeidsliv

Innvandringen til Norge vil påvirke norsk arbeidsliv på mange måter, forteller sjefsøkonom i LO Stein Reegård. V/Knut Jeppsson

Additional information