Sunday, 29 May 2016 14:56

Økonomisk Rapport

Samtale med Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark. Med Jan Erik Andersen.
Saturday, 07 May 2016 16:15

Økonomisk Rapport

Den månedlige rapporten om nasjonal og internasjonal økonomi. Jan Erik Andersen i samtale med banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen.
Thursday, 14 April 2016 11:45

NHO bedriftene merker arbeidssituasjonen

Vi i NHO merker den vanskelige situasjonen mange bedrifter rundt om i landet er kommet opp i på grunn av problemer i oljeindustrien, sier seniorrådgiver Lars Eidsaune. V/Knut Jeppsson
Thursday, 14 April 2016 11:37

Økonomi er avgjørende for lønnsdannelsen

Den økonomiske situasjonen er avgjørende for lønnsdannelsen, understreker sjefsøkonom Stein Reegård i LO. V/Knut Jeppsson
Sunday, 03 April 2016 11:13

Økonomisk Rapport

Økonomisk Rapport med banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen. I samtale med Jan Erik Andersen.
Og her vil direktør for pengepolitikk ved Norges Bank Ida Wolden Bache utdype årets første pengepolitiske rapport. V/Knut Jeppsson
Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,50 prosent. Forteller sentralbanksjef Øystein Olsen. V/Knut Jeppsson
Sunday, 06 March 2016 11:30

Jernbanen skal nå ut på anbud

På tross av et overskudd på 2,8 milliarder i NSB. Samtale med Jane Brekkhus Sætre og med i studio; Isak Siljan.
Sunday, 28 February 2016 11:33

Økonomisk rapport 27.feb.

Jan Erik Andersen i samtale med Per Halvorsen om den økonomiske utviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Per Halvorsen er banksjef i Sparebank 1 Telemark.
Tuesday, 16 February 2016 12:00

Arbeidsmarked og prisbildning

Da skal vi høre hva enhetssjef ved Arbeidsmarked och prisbildning, Åse Olli Sagendorf sa på FAFO sin konferanse om lønnsdannelse. Hun skal si litt om svensk lønnsdannelse og litt om den debatten som nå foregår i Sverige angående monstelønn. V/Knut Jeppsson

Additional information