Wednesday, 11 April 2018 13:26

Alle skal ha

Tariffoppgjøret i kommunesektoren startet u dag Alle ansatte i kommunene gjør en viktig jobb og må få en reell lønnsutvikling, sier LO Kommunes forhandlingsleder, Mette Nord.
Wednesday, 11 April 2018 13:23

Stramt men tror på en rask løsning

I dag startet hovedoppgjøret i kommune sektoren og KS forhandler med de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden; LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune. Disse igjen forhandler på vegne av 41 arbeidstakerorganisasjoner.KS’ forhandlingsleder, Tor Arne Gangsø, tror de kommer fram til en løsning.

Additional information