Saturday, 10 February 2018 11:11

Vi skal slå ring om den Nordiske modellen

Lene Råstrøm Båstad fra de svenske socialdemokraterna sa i sin oppsummering av årets Arbeiderkongress i Stockholm, at vi i Norden må fortsette og utvikle den Nordiske modellen, og vise verden hvordan vi bygger et sterke samarbeid mellom landene. V/Knut Jeppsson
Saturday, 10 February 2018 10:06

Er i Stockholm for å hente ny inspirasjon

Etter mye motgang i Arbeiderpartiet er vi nå i Stockholm på SAMAK konferanse for å hente ny inspirasjon, sa Hadia Tajik nestleder i Arbeiderpartiet til Radioriks. V/Knut Jeppsson
Saturday, 10 February 2018 09:51

Organisasjonsgraden er synkende

Organisasjonsgraden er synkende og var derfor det store temaet på årets SAMAK konferanse, noe Handel og Kontor i Norge prøver å gjøre noe med sier Trine Lise Sunnes. V/Knut Jeppson
Saturday, 10 February 2018 09:44

Norden utenfra er kjent som en størrelse

Norden utenfra er kjent som en størrelse med den Nordiske modellen, er noe jeg sitter igjen med som leder av SAMAK i nesten 4 år forteller Jonas Gahr Støre V/Knut Jeppsson

Additional information