Saturday, 27 October 2018 08:10

Nye aksjoner på gang

Bompengeaksjonen med nye aksjoner, forteller leder Bompengeaksjonen forteller Cecilie Lyngby. V/Knut Jeppsson

Additional information