mandag, 09 april 2018 07:44

15 timer overtid ga resultater

Skrevet av 
15 timer overtid ga resultater - Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. V/Knut Jeppsson

Media

Ekstra informasjon