Monday, 26 February 2018 15:51

Hullene i AFP-ordningen må tettes.

Written by 
Klar tale fra Jan Olav Andersen leder EL og IT Forbundet Norge ved dagens fanemarkering:utenfor Stortinget Hullene i AFP-ordningen må tettes. V/Knut Jeppsson

Media

Additional information