Wednesday, 10 May 2017 13:27

Ungdommen inntar LO-kongressen.

Written by 
Daniel Charles Hextall og Richard Storevik. LO kongressen 2017. Daniel Charles Hextall og Richard Storevik. LO kongressen 2017. Kari Bernardini.
Vi skulle gjerne sett en yngre og mer etnisk sammensatt forsamling, sier Richard Storevik og Daniel Charles Hextall i dette intervjuet v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Media

Additional information