Monday, 27 February 2017 13:30

Rangordninger blant innsatte i norske fengsler

Written by 
Det er rangordninger og kamp blant de innsatte i norske fengsler, forteller forbundsleder Rita Bråthen i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. V/Knut Jeppsson

Media

Additional information