Wednesday, 22 February 2017 10:10

Vi skal ha kjøpekraft forbedring

Written by 
Vi skal ha kjøpekraft forbedring Foto: Arneidsmandsforbundet
Vi skal ha kjøpekraft forbedring for våre medlemmer understreker i årets lønnsoppgjør leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. V/Knut Jeppsson

Media

Additional information